ഇങ്ങനെയുള്ളവർ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ തലമുറയുടെ ഭാഗ്യം ആയിരിക്കും..

പല ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പണത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ പണമില്ലാത്തവർ ഇപ്പോഴും പരാജയപ്പെടുന്നതിനാണ് അനുഭവിക്കുന്നതിനും കാരണമാകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ജോലികൾ ചെയ്ത് ജീവിതം നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു അമ്മയ്ക്കും മകൾക്കുണ്ടായൊരു അനുഭവം ആണ.

മോളെ അതുവേണ്ട നിനക്ക് ഒട്ടും ചെയ്തില്ല സെയിൽസിലെ പെൺകുട്ടിയെ കിട്ടിയാ സാരി തിരികെ നൽകിയശേഷം താഴ്ത്തി മോളോട് പറഞ്ഞു മാഡത്തിനെ കളറിനെ നന്നായി ചേരുന്നുണ്ട് ഒറിജിനൽ കാഞ്ചന സെൽഫികൾ അവളുടെ ജോലി ഭംഗിയായി ചെയ്തു സാരിയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് കട്ടിയുള്ള പേപ്പറിലെ വിലയിലേക്ക് ലതയുടെ കണ്ണുകൾ പാഞ്ഞുശേഷം ആ കണ്ണുകൾ തന്റെ മുഖത്തേക്ക് പറിച്ചു നടപ്പെട്ടു.

കയ്യിലിരുന്ന ബാഗിന്റെ തുറന്ന് പണമുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി ഈ തുച്ഛമായ പൈസ കൊണ്ട് മോൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സാരി പോലും ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങാൻ കഴിയില്ലെന്ന് സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. എസിയുടെ കുളിയിൽ പൊടിഞ്ഞ വിയർപ്പ് തുള്ളികൾ കഴിയാൽ തന്നെ ഒപ്പി ഇതിലും വിലകുറഞ്ഞ ഇല്ലേ ലതയുടെ ചോദ്യത്തിൽ ജാളിതയുടെ നൂലുകൾ തെളിഞ്ഞു കണ്ടു കുറഞ്ഞത് ഉണ്ട് മേടം പക്ഷേ ഒന്ന് ഇളക്കി കഴിയുമ്പോൾ.

തന്നെ കളഞ്ഞുപോകും സത്യം പറഞ്ഞു എന്നാൽ സാരമില്ല അതൊന്നു നോക്കാം കീഴടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശമില്ലായിരുന്നു കാവ്യമോ നാണക്കേട് മുഖം കുനിച്ചു നിന്നെ നിൽക്കുന്നു.പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് ലഭിക്കണമെന്നില്ല അതിനെയും നമ്മുടെ ജീവിതസാഹചര്യങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ കാരണമായി നിലനിൽക്കുന്നതായിരിക്കും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *