നാട്ടിൻപുറത്തെ ചില നിഷ്കളങ്കരുടെ ജീവിതം ഇത്തരത്തിലുള്ളതാണ്..

നാട്ടിൽ പുറങ്ങളിൽ വളരെയധികം നിഷ്കളങ്കരായ ചില മനുഷ്യരെ നാം കണ്ടുമുട്ടാറുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഒരു നിഷ്കളങ്കനായ യുവാവിന്റെ കഥയാണ് ഇതിലൂടെ പറയുന്നത്. പലപ്പോഴും നിഷ്കളങ്കരായ മനുഷ്യർക്ക് പലതരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളും വെല്ലുവിളികളും നേരിടേണ്ടിതായി വരും. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളും അപമാനങ്ങളും അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി.

   

തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നതായിരിക്കും എന്നാൽ അതിനെയെല്ലാം സങ്കടത്തോടെ അല്ലാതെ സന്തോഷത്തോടെ നേരിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളവർ . ജീവിതത്തെ പലപ്പോഴും അവർ വളരെയധികം നല്ല സന്തോഷത്തോടുകൂടി നോക്കിക്കാണുന്നതാണ് ജീവിതത്തിൽ തനിയെ ആയിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ളവർ കൂട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും സ്നേഹിതന്മാരും ആരും തന്നെ ഉണ്ടാകില്ല.

എന്നാൽ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നതും ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾ ആയിരിക്കും.35 കഴിഞ്ഞെങ്കിലും വെൽഡിങ് പണിക്ക് പോകുന്ന സ്വരാജ് ഗോപാലൻ ഒറ്റത്തടിയാണ് മനസ്സിൽ ഇല്ലാത്തവരെ നാട്ടുകാർ വിളിക്കുന്നത് ഗോപിക്കുട്ടൻ. എല്ലാദിവസവും ജോലിക്ക് കാണാറില്ലെങ്കിലും നാട്ടിൽ ഒരു ആവശ്യം വന്നാൽ അതൊരു കല്യാണമോ ആകട്ടെ എല്ലാത്തിനും അവന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകും നടത്തുന്ന വീട്ടുകാരെക്കാൾ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ടെന്ന് അവനെ കാണുന്നവർക്ക് തോന്നുന്നു.

ആളൊരു പാവമാണെങ്കിലും കുളിച്ചൊരുങ്ങാത്ത പോലെയുള്ള നടുപ്പും വാരവും ഉള്ള മോന്തയും കാരണം ചിലർക്കൊന്നും ഗോപികുട്ടനെ ഇഷ്ടമല്ല. രണ്ടുദിവസം കഴിഞ്ഞ് ദാസേട്ടന്റെ മോളുടെ കല്യാണം ആയതിനാൽ തലേദിവസം നേരത്തോടെ തന്നെ ജോലിക്കൊന്നും പോകാതെ അവരുടെ വീട്ടിൽ പന്തൽ സഹായിക്കാൻ നിൽക്കുന്നു. എന്തിന് ജീവിതത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ളവർക്ക് പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിരിക്കാൻ. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *