ഉപ്പൂറ്റി വേദന വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പരിഹരിക്കാൻ…

പ്രധാനമായും മുതിർന്ന പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഉപ്പിറ്റിയിൽ വളരെയധികം വേദന അനുഭവപ്പെടുക കാലും നിലത്തു കുത്താൻസാധിക്കാത്ത അത്ര വേദന അനുഭവപ്പെടുക എന്നത്.കാലിന്റെ മടക്കുഭാഗം അതുപോലെതന്നെ ഉപ്പൂറ്റിയുടെ ഭാഗമെല്ലാം വളരെയധികം വേദന അനുഭവപ്പെടുക എന്നത് കുറെ സമയം നിൽക്കുമ്പോൾ വേദന അനുഭവപ്പെടുക കുറച്ചുനേരം നടക്കുമ്പോൾ .

   

വേദന കുറഞ്ഞുവരുന്നതു പോലെ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഒത്തിരി ആളുകൾ വളരെയധികം പറയപ്പെടുന്നത് കൂടുതലുംപ്രായമായവരാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വേദനകൾ പറയുന്നത്.ഇതിനെ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അസുഖത്തിന്റെ പേരാണ്പ്ലാന്റർ പ്ലാസിറ്റീസ് സിംപ്റ്റം എന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ മാറുന്നതിന് വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള എക്സർസൈസ്.

ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ്. നമ്മുടെ കാലിന്റെ ഉപ്പയുടെ ഭാഗത്ത്ഹീൽ ബോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അതുപോലെതന്നെ വിരലുകളുടെ ബോൺസ് തമ്മിലെ അവിടെ ഒരു ജോയിന്റ് ഉണ്ട്അവിടെ ഒരു പേശി പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.ഇവിടത്തെയും എന്തേലും സമ്മർദ്ദവും മൂലമോ നീർക്കെട്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു. സ്ത്രീകളിലാണ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെയധികം കൂടുതലായി കാണുന്നത് 40 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള സ്ത്രീകളിൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെയധികം കാണപ്പെടുന്നു കൂടുതലായി.

അമിതവണ്ണം ഉള്ളവരല്ലേ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെയധികം തന്നെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെതന്നെ പുരുഷന്മാരിലേക്ക് കാണപ്പെടാറുണ്ട് കൂടുതൽ സമയം ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ അതായത് പോലീസുകാരെയും അതുപോലെ തന്നെ ഹോട്ടലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെയധികം തന്നെ കാണപ്പെടുന്നു. തൈറോയ്ഡ് ഉള്ളവരെ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഉള്ളവരെ യൂറിക്കാസിഡ് ഉള്ളവരിലും എന്നിവരിൽ എല്ലാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ വളരെയധികം തന്നെ കാണപ്പെടുന്നു. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *