ഒരു പ്രവാസിയുടെ തിരിച്ചുവരവ് എന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്….👌

ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും പ്രവാസികൾ വളരെ വലിയ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ ഞാൻ തന്നെയായിരിക്കും കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രവാസികൾക്ക് അവിടെ നല്ല ജോലി അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം വളരെയധികം കഷ്ട പൂർണ്ണമായിരിക്കും കുടുംബക്കാരെയും അതുപോലെതന്നെ നാടും വീടും വിട്ട് അന്യദേശത്ത് പോയി നിൽക്കുന്നത് വളരെയധികം പ്രയാസം തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയായിരിക്കും.

   

നല്ല ജോലി ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ താമസ്സവും എല്ലാം വളരെയധികം പ്രതിസന്ധിയിൽ തന്നെ ആകുന്നതായിരിക്കും. അത്തരത്തിൽ ഒരു യുവാവ്നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് വീട്ടുകാരും എല്ലാവരും ഇയാളുടെ വരവിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് വളരെയധികംപ്രതിസന്ധിയിൽ ആകുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചത് എന്നത് അറിയാൻ നമുക്ക് നോക്കാം.

15 വർഷത്തെ പ്രവാസജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിൽ എത്തുമ്പോൾ കയ്യിൽ സമ്പാദ്യമായി ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവിടെ വന്ന് ഇനി എന്ത് ചെയ്യും എന്ന ആലോചിച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിൽ ചെറിയൊരു ആശയം തോന്നിയത്. പിന്നെ ഒന്നും ചിന്തിച്ചില്ല ഭാര്യയുടെയും മക്കളുടെയും പിന്നെ ബന്ധുക്കളുടെയും സ്വർണ്ണം വാങ്ങി ബാങ്കിൽ പണയപ്പെടുത്തിയും കുറച്ച് കൂട്ടുകാരുടെ സഹായം കൂടി ആയപ്പോൾ കിട്ടിയ പണവും ബാക്കി സിസിയും ഇട്ട് ഒരു ഇന്നോവ വാങ്ങി.

പരിചയക്കാരുടെയും കൂട്ടുകാരുടെയും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ലാതെ കഴിഞ്ഞുപോകുന്നു എങ്കിലും ചില മാസങ്ങളിൽസിസി അടവും വീട്ടിൽ ചെലവും മക്കളുടെയും ഫ്യൂസും ഒക്കെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് ഓടിപ്പോകുന്നത്. ഒരു ദിവസം രാവിലെ പതിവുപോലെ വണ്ടിയുമായി ജംഗ്ഷനിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഉറ്റ ചങ്ങാതി പവിത്രന്റെ കോൾ വരുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.