അകാലനര ഒഴിവാക്കാൻ തികച്ചും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗ്ഗം..

കേശസംരക്ഷണം എന്നത് വളരെയേറെ സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് മാത്രമല്ല ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുവേണം മുടിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പലരും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ മുടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ തരം പ്രശ്നങ്ങളും മുടിയുടെ വളർച്ച വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും എപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് ഇന്ന് ആളുകളെ കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം തന്നെയായിരിക്കും അകാലനര.

എന്നത് പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ മുതിർന്നവരിൽ മാത്രം അതായത് വയസ്സായവരിൽ മാത്രം കണ്ടിരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു മുടി നരയ്ക്കുന്ന അവസ്ഥ എന്നത് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കൊച്ചുകുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്നവർ വരെ എല്ലാവരെയും മുടി നരയ്ക്കുന്ന അവസ്ഥ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് ഇന്ന് വിപണിയിൽ ഹെയർ ഡൈ ലഭ്യമാണ് എന്നാൽ സ്വീകരിക്കുന്നത് മുടിയുടെ ആരോഗ്യ നശിക്കുന്നതിനും.

അതുപോലെ മുടിയുടെ ഉണ്ടാകുന്ന നര വർദ്ധിക്കുന്നതിനും കാരണമാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മുടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നര ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് എപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഇത്തരത്തിൽ മുടിയുടെ ആരോഗ്യം നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും മുടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നര എന്നിവ ഇല്ലാതാക്കി മുടിയെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും മുടിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ആരോഗ്യമുള്ളതാക്കി തീർക്കുന്നതിനും.

പ്രകൃതി മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ഉചിതമായിട്ടുള്ളത് ഇത്തരത്തിൽ മുടിക്ക് കറുപ്പ് നിറം നൽകിയ മുടിയും നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നെല്ലിക്ക. നെല്ലിക്കാപ്പൊടി തലയിൽ പുരട്ടുന്നതും അതുപോലെ കഴിക്കുന്നതും മുടിയുടെ ആരോഗ്യം ഇരട്ടിയാകുന്നതിന് വളരെയധികം കാരണമായിത്തീരും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.