മുയൽ ചെവിയൻ എന്ന ചെടിയുടെ ഔഷധഗുണങ്ങൾ..👌

നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെന്നത് ഒത്തിരി ഔഷധസസ്യങ്ങളുടെ കലവറ തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും ഇത്തരം ഔഷധസസ്യങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങളെയോ അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ ഔഷധപ്രയോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് ആളുകൾക്ക് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അറിയുന്നില്ല എന്നതാണ് വസ്തു നമ്മുടെ പൂർവികർ ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിനും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് പണ്ടുകാലം മുതൽ പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങളെയാണ് കൂടുതലും ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് ലഭ്യമാകുന്ന പച്ചിലുകളും മറ്റും ആയിരുന്നു.

   

പ്രധാനപ്പെട്ട ഔഷധങ്ങളായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മെഡിസിനുകളുടെ കടന്നുവരവോടെ പ്രകൃതിദത്ത ഔഷധങ്ങളെയും അവയുടെ ഗുണഫലങ്ങളെയും പലരും മറന്നു പോയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്.ഔഷധസസ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ആരോഗ്യത്തെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും.

നിലനിർത്തുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും.ഇത്തരത്തിൽ വളരെയധികം ഔഷധഗുണങ്ങൾ നൽകാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഔഷധസസ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇത്ദശപുഷ്പങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ദശപുഷ്പമായി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഇതിന്റെ പേരാണ് മുയൽ ചെവിയൻ. ദശപുഷ്പങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന അധികമൊന്നും ഉയരം വെക്കാത്ത ഒന്നാണ്. പല ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങളിലും ചേരുന്ന മുതൽ വാദസംബന്ധമായ ഉത്തമ ഔഷധമാണ്.

ഇലകൾക്ക് മുയൽ ചെവിയോട് സാമ്യമുള്ളതിനാലയരിക്കാം ഇതിന് മുയൽചെവിയൻ എന്ന പേര് കിട്ടിയത്. എഴുത്താണി പച്ചവിയൊന്നും നാരായണപ്പച്ചനും ഒറ്റ ചെവിയിൽ നിന്നും ഒരു ചെവിയിലെ എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിന് പല നാടുകളിലും പല പേരുകളും. തൊണ്ട സംബന്ധമായ പല അസുഖങ്ങൾക്കും ഉത്തമം ഔഷധമാണ് നമ്മളുടെ ഈ പൊന്ന് മുയൽ ചെവിയൻ. കൂടാതെ ഹർഷസ് ഒരു ഉത്തമ ഔഷധമായി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. മുയൽ സമൂഹം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.