ഇത്തരം നിമിഷങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ..

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളോട് തന്നെ വളരെയധികം ദേഷ്യം വെറുപ്പും തോന്നുന്ന നിരവധി സന്ദർഭങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായി എന്ന് വരും അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇല്ലാതാക്കി മുന്നോട്ടു പോകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ജീവിതം നല്ല രീതിയിൽ ആസ്വദിക്കുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ ജീവിക്കുന്നതിനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എന്നോട് തന്നെ ദേഷ്യം വെറുപ്പ് മാത്രം തോന്നിയാൽ നാളുകളായിരുന്നു .

   

അത് തീരെ ഇഷ്ടമില്ലാതെയാണ് കണ്ടക്ടർ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ജീവിതം മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാൻ വേറൊരു വഴിയും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രം തിരഞ്ഞെടുത്തതാണ് രാവിലെയും വൈകിട്ടും ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ കൂടുതലും പഴയ സഹപാഠികൾ ആയിരുന്നു ആ മുഖങ്ങളിലെ സഹതാപം കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാൻ തന്നെ പണിപ്പെട്ടു അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളായി.

യാത്ര ചെയ്യേണ്ട ഒരാളായിരുന്നു എന്നാൽ വിധി ഇങ്ങനെ ആക്കി. യാത്രക്കാരിൽ ചില സ്ഥിരമായി വരുന്നവരായിരുന്നു ടീച്ചർമാർ നേഴ്സുമാർ പിന്നെ ടൗണിൽ ജോലിക്ക് പോകുന്ന പരിചയത്തിൽ അവർ ചിരിക്കുമ്പോൾ പുഞ്ചിരിക്കാൻ പാടുപെട്ടു. ചിരിക്കാൻ മറന്ന നിമിഷങ്ങൾ ജീവിതത്തിലെ നഷ്ടങ്ങൾ ആണെന്ന് എവിടെയോ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നഷ്ടങ്ങൾ തന്നെയാണ് കൂടുതൽ.

പ്രായം നന്ദി കുറവായതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള വെസ്റ്റീനക്കാർക്ക് എന്നോട് ഒരു പ്രത്യേക വാത്സല്യമായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ എന്റെ പ്രായത്തിൽ തന്നെ അവർക്കും സ്വപ്നങ്ങൾ നഷ്ടമായിരുന്നില്ല രാത്രി 8 30ന് അവസാനത്തെ ട്രിപ്പ് ബസ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു ശരിയാക്കുമ്പോൾ അടുത്തിരുന്ന ആള് ചോദിച്ചു. ഏറെ അജ്മൽ എന്ന് പറഞ്ഞു അയാളുടെ മുഖത്ത് നോക്കാതെയാണ് ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *