കുഞ്ഞിന് കാഴ്ചശക്തി തിരിച്ചു ലഭിച്ചപ്പോൾ കുഞ്ഞു കാണിച്ച സന്തോഷം കണ്ടോ

കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത വരെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. അവരിലെ നിഷ്ക്കളങ്കതയും കുസൃതിത്തരങ്ങളും എല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മെ ആകർഷിക്കാറുണ്ട്. പലതരത്തിലും ഇവരുടെ നിഷ്കളങ്കത നിറഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒന്നാണ് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുക. ജന്മനാ കാഴ്ചശക്തി ഇല്ലാതിരുന്ന കുഞ്ഞിന് കാഴ്ചശക്തി ലഭിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള അതിൻറെ പ്രതികരണമാണ് ഇപ്പോൾ ഏവരുടേയും മനം കവരുന്നത്. കണ്ണ് ഉള്ളവർക്ക് കാഴ്ച യുടെ വില അറിയില്ല.

കണ്ണിൻറെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല മറ്റു സന്ദർഭങ്ങളിലും ഇത് അർത്ഥവത്തായ ആവാറുണ്ട്. ഒരു കുഞ്ഞിനെ കാഴ്ച കിട്ടി തൻറെ അമ്മയെ കാണുമ്പോഴുള്ള അവൻറെ പ്രതികരണമാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഏവരെയും ആകർഷിക്കുന്നത്. ജന്മനാ കാഴ്ചശക്തിയില്ലാത്ത ആ കുഞ്ഞിനെ ഡോക്ടർമാർ ഒരു കണ്ണട വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു. കാഴ്ച ശക്തി കിട്ടിയ ആ കുഞ്ഞ് ആദ്യം ഒന്ന് പേടിച്ചു. അതിനുശേഷം ആ കുഞ്ഞിൻറെ സന്തോഷം ആരുടെയും മനംകവരുന്ന ഒന്നാണു്.

കുഞ്ഞിൻറെ അച്ഛൻ തന്നെയാണ് ഈ വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുവരെ അവൻ തൊട്ട് അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദംകൊണ്ട് അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള അവൻറെ സ്വന്തം അമ്മയെ കാണുമ്പോഴുള്ള ആ കുഞ്ഞിൻറെ സന്തോഷ നിമിഷം ഏവരുടെയും മനസ്സ് നിറയ്ക്കും. വീഡിയോ ഇതിനോടകം തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായി മാറുകയും ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് 20 ലക്ഷം ആളുകൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ് ചെയ്യുക.