കൈകളുടെ സൗന്ദര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ കിടിലൻ മാർഗ്ഗം..

പലപ്പോഴും ചർമ്മ സംരക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ മുഖസൗന്ദര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ ഒത്തിരി ആളുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമായിരിക്കും കൈകൾ നല്ലതുപോലെ കറുത്ത ഇരു കൊണ്ടിരിക്കുക അതായത് നമ്മുടെ കൈപ്പത്തിയും കൈവളയും എല്ലാം കറുത്തിരുണ്ടി ഇരിക്കുക വരകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക എന്നത് എല്ലാം. അതായത് കൈപ്പത്തി മരത്തടി പോലെ നല്ലതുപോലെ കട്ടിയായി ഇരിക്കുക കൈവെള്ളയിൽ വിരലുകൾ വിണ്ടുകീറുന്നത് മാത്രം നല്ല കൈകൾ വളരെയധികം.

ഹാർഡ് ആയിരിക്കുന്നത് അതായത് സോഫ്റ്റ് അല്ലാത്ത ഇരിക്കുന്നതും കൈകൾ നിറം മങ്ങിയ അവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുന്നു ഇതെല്ലാം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സർവസാധാരണമായി കണ്ടുവരുന്നതാണ് ചിലർക്ക് മുഖം മാത്രം നല്ലതുപോലെ ഇരിക്കുകയും കൈകൾ ഇത്തരത്തിൽ വളരെയധികം പ്രമോഷകരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം മൊത്തം നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പലരും മുഖസൗന്ദര്യം.

മാത്രമാണ് സൗന്ദര്യത്തെ വിലയിരുത്തുന്നത് എന്നാൽ അത്തരത്തിൽ എല്ലാം നമ്മുടെ ചർമം മുഴുവൻ നല്ല രീതിയിൽ നിലനിർത്തുന്നത് നമ്മുടെ സൗന്ദര്യം തന്നെയാണ്. കൈകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മരവിപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഹാർഡ് ആയ അവസ്ഥയും ഇല്ലാതാക്കി നമ്മുടെ കൈകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് കൈകൾക്ക് നല്ലതുപോലെ നിറം നൽകുന്നതിനും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ വളരെയധികം സഹായിക്കും.

കൈകളിൽ പ്രകൃതിദത്ത മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് കൈകൾ നല്ലതുപോലെ വാഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനായി ചൂടുവെള്ളം എടുക്കുക.കൈകൾ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് കാപ്പിപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കുന്ന മിശ്രിതം പുരട്ടാവുന്നതാണ് കാപ്പിപ്പൊടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിലുള്ള കറുത്ത പാടുകൾ കുത്തുകൾ എന്നിവ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും അഴുക്കുകൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും ചർമ്മത്തിൽ നല്ലതുപോലെ ക്ലീനായി നിലനിർത്തുന്നതിനും സഹായിക്കും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.