നിങ്ങളെല്ലാവരും സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ മാർഗമുതൽ സ്വീകരിച്ചു ഗുണങ്ങൾ…😱

നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജോലി എളുപ്പമാക്കുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ജോലി നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമാക്കുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ ജോലിഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതിനായിരിക്കും അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് അടുക്കളയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ചില എളുപ്പമാർഗത്തെ റിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇത് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ജോലി നല്ല രീതിയിൽ എളുപ്പം നോക്കുന്നതായിരിക്കും.

   

ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ കുറിച്ചു നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനായി ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു സർജിക്കൽ മാസ്ക് എടുക്കുക എന്നതാണ് ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു സർജിക്കൽ മാസ്ക് എടുത്തതിനുശേഷം അതിന്റെ ഒരു സൈഡ് കട്ട് ചെയ്തതിനുശേഷം അതിലേക്ക് സോപ്പ് ഇറക്കി വയ്ക്കുക സൂപ്പർ ആക്കി വെച്ചതിനുശേഷം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സോപ്പിന്റെ ട്രയൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന അഴുക്കുകൾ വരാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും.

സോപ്പ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തീരുന്നതും കുറയുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സോപ്പിന്റെ ട്രയല് സോപ്പിന്റെ അടിഞ്ഞുകൂടി വളരെ പാടുപെട്ട് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടിവരും ഇത്തരം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥകളിൽ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിലൂടെ സാധ്യമാകുന്നതാണ്. നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കായാലും മുതിർന്നവർക്കായാലും ജാറകറി വളരെയധികം ഇഷ്ടമാണ്.

എന്നാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നെ തൈര് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വളരെ രുചികരമായ എനർജി നൽകുന്ന ഒരു ചാറുകറി തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിനായിട്ട് അല്പം ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും മുളകും മിക്സിയിൽ നല്ലതുപോലെ പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുത്തതിനു ശേഷം ഇതിലേക്ക് അല്പം കൈരയ്ക്കുക ഇത് വളരെ നല്ലൊരു കറിയായി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..