പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലെ കുട്ടിയാണ് എന്നാൽ പാടുന്നത് കേട്ടാൽ ആരും അതിശയിപോകും .👌

പലപ്പോഴും ഇന്ന് പലതരത്തിലുള്ള കഴിവുള്ള കുട്ടികളെ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ അവർക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ സമൂഹത്തിൽ മുന്നോട്ടുവരുന്നതിന് അവരുടെ കഴിവുകൾ പൂർണമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് സാധിക്കാത്ത അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്.എന്റെ മോൻ നന്നായി പാടും സാർ മുരളീകൃഷ്ണ കുട്ടി ഒന്നു നോക്കി കഷ്ടിച്ച് 12 വയസ്സുണ്ടാകും.

   

അമ്മ പറഞ്ഞത് സ്വരങ്ങൾ മാത്രമേ വശമുള്ള കുട്ടി വിനയത്തോടെ പറഞ്ഞു . മുരളി കൃഷ്ണൻ അപ്പോഴാണ് ആ സ്ത്രീയെ ശ്രദ്ധിച്ചത് എവിടെയോ കണ്ടു പരിചയം ഉള്ള മുഖം പേരെന്താ അയാൾ അവരോട് ചോദിച്ചു ദേവിക ഞാൻ ഗാനമേളകൾക്ക് പാടുമായിരുന്നു സാറേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു പാടിയിട്ടുണ്ട് അയാൾക്കൊപ്പം ഓർമ്മ വന്നു സ്കൂളിൽ മാഷ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞത് മോനെ അല്പനേരം സംഗീതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാമോ.

പിന്നെന്താ എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്നത് പോലെ ഞാൻ ചെയ്തത് തരാം. വൈകുന്നേരം വീട്ടിലേക്ക് വന്നോളൂ എന്റെ വീട് അറിയുമോ.അറിയാം മാഷേ കുട്ടിയെ വളരെയധികം ഉത്സവത്തോടുകൂടി മറുപടി പറഞ്ഞു. കുടിയോട് ചോദിച്ചു മകന്റെ പേര് എന്താണ് കാശിനാഥൻ എന്നും മറുപടി പറഞ്ഞു. അവർ കൈകൂപ്പി യാത്ര പറഞ്ഞു പോയി പാടും എന്ന് ദേവിക പറഞ്ഞെങ്കിലും.

അത്യപൂർവ്വമായ സിദ്ധിയുള്ള കുട്ടിയാണ് കാശി എന്ന് ഓരോ തവണയും അവരെ കഴിവ് കാണുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു. അമ്മ ജോലി ഒരു ദിവസം മോനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ദേവിക വൈകിയപ്പോൾ മുരളി അവനോട് ചോദിച്ചു.അമ്മ രണ്ടുമൂന്നു വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അവിടെ ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ ജോലി ഉണ്ടാവും അതാണ് വൈകുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക…