മുടികൊഴിച്ചിൽ നിന്നും മുടി വളർച്ച ഇരട്ടിയാകാൻ ഇത്തരം ഭക്ഷണങ്ങൾ ശീലമാക്കു…

എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുടികൊഴിച്ചിൽ തുടരുകയും മുടിയുടെ വണ്ണം കുറയുകയും ചെയ്യുകയാണോ. മുടി തഴച്ചു വളരാൻ 5 ഭക്ഷണങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാ പെൺകുട്ടികളുടെയും സ്വപ്നമാണ് സൗന്ദര്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മുടിക്ക് നൽകുമെത്ര കരുതലും ശ്രദ്ധയും മറ്റൊന്നിനും പലരും കൊടുക്കാറില്ല. എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും കുഴിച്ചിൽ തുടരുകയും മുടിയുടെ വണ്ണം കുറുകിയമാണോ എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതായിരിക്കുന്നു. മുടിയുടെ വളർച്ചയെ പരിപോഷിക്കുന്ന അഞ്ച് ഭക്ഷണമാണ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഒന്ന് മുട്ട പയരുടെയും ഇഷ്ടഭക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്.

   

മുടി വളർച്ചയ്ക്ക് അത്യാവശ്യമായ മുട്ട. ആരോഗ്യമായോ ശിരോചർമത്തിന് മുട്ട കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.മുടികൊഴിച്ചിൽ മാറി കരുത്താർന്ന മുടിയിഴകളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ബയോട്ടിനും മുട്ടയിൽ ഏറെയുണ്ട്. രണ്ട് മത്സ്യം വിറ്റാമിൻ സി ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് എന്നിവ അടങ്ങിയ മത്സ്യങ്ങളും മുടി വളർച്ചയെ പരിപോഷിപ്പിക്കും. എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മീനുകൾ ശിരോചർമ്മത്തെ ആരോഗ്യകരമായി നിലനിർത്തുകയും.

മുടിയെ കരുത്തുറ്റതാക്കുകയും ചെയ്യും. പച്ചക്കറികളും പഴവർഗങ്ങളും മത്സ്യമാംസാദികൾക്കൊപ്പം ശരീരത്തിന് നിർബന്ധമായും വേണ്ടിയാണ് പച്ചക്കറികളും പഴവർഗങ്ങളും. ഇലവർഗ്ഗങ്ങളും ക്യാരറ്റ് മുക്കി മുടിവളർച്ചയെ വർധിപ്പിക്കുന്നവയാണ്. ആന്റി ഓക്സിഡന്റുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചീര ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതോടൊപ്പം ദിവസവും വിറ്റാമിനുകളാൽ സമൃദ്ധമായ ക്യാരറ്റ് ജ്യൂസും കുടിക്കും. മുന്തിരിങ്ങ തുടങ്ങിയ സിട്രസ് അടങ്ങിയ കടും.

നിരത്തിലുള്ള പഴങ്ങളും ആന്റിഓക്സിഡന്റുകളും വിറ്റാമിൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നവയാണ്. ശിരോചർമ്മത്തിലെ രക്തചംക്രമണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലും ഇവയ്ക്ക് വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്കാണ് ഉള്ളത്. 4 ബദാം മുടിയെ കരുത്ത് ആക്കുന്നതിൽ ബദാമിനുള്ള സ്ഥാനം ചെറുതല്ല. ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ സമൃദ്ധമായ ബദാം മുടി വളരുന്നതിന് വളരെയധികം നല്ലതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.