മുഖ സൗന്ദര്യം ഇരട്ടിയാക്കുന്നതിന് ആയുർവേദ ഒറ്റമൂലി… | Natural Way To Get Beautiful Skin

രക്തചന്ദന പച്ചപ്പാലിൽ ചേർത്ത് മുഖത്തു പുരട്ടും സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണത്തിന് കൃത്രിമ വസ്തുക്കൾക്ക് പുറമേ പോകാതെ തികച്ച സ്വാഭാവിക വഴികൾ പരീക്ഷിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും ഗുണം നൽകുക. കാരണം ഇവ പാർട്സ് ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയില്ല മിക്കവാറും ചേരുവകളും പ്രകൃതിദത്തവുമാണ്. പല ചർമ്മ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പല രീതിയിലും പല ചേരുവകൾ ചേർത്ത് രക്തചന്ദനം ഉപയോഗിക്കാം. മിക്കവാറും സൗന്ദര്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരമാണ് രക്തസാന്ദനം. ചന്ദനം പൊടിയായി വാങ്ങിക്കുവാൻ നമുക്ക് ലഭിക്കും. ഇതല്ലാതെ സാധാരണ രീതിയിൽ തന്നെ.

   

രക്തചന്ദനം അരച്ചെടുക്കാം. ഇതാണ് കൂടുതൽ നല്ലതെന്ന് വേണം പറയാൻ. പാലും രക്തചന്ദനവും കലർത്തി മുഖത്ത് പുരട്ടുന്നത് ഏറെ നല്ലതാണ്. തിളപ്പിക്കാത്ത പാലാണ് കൂടുതൽ നല്ലത്. പെർമത്തിന് നിറം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു വഴിയാണിത്. ഇതിൽ സാധാരണ ചന്ദനവും അല്പം മഞ്ഞളും കൂടി അരച്ചു ചേർക്കുന്നത് ഏറെ ഗുണം നൽകും. മുഖത്തെ പാടുകൾ മാറാനും.

കരുവാളിപ്പ് നീക്കാനുമെല്ലാം ഇത് ഏറെ നല്ലതാണ്. സൂര്യപ്രകാശം ഏറ്റുണ്ടാകുന്ന കരിവാളിപ്പ് ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും ഇത് വളരെയധികം നല്ലതാണ്. രക്തചന്ദനം ചർമ്മത്തിന് ഇറക്കം നൽകി ചർമം അഴിഞ്ഞു തൂറാതെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് രക്തചന്ദനം ഇതിന്റെ ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് ഗുണ ഗുണങ്ങളാണ് സഹായിക്കുന്നത്. മുഖത്തെ ചുളിവുകൾ.

നീക്കാനും ഏറെ നല്ലതാണ്. രക്തചന്ദന പാലിൽ കലക്കി പുരട്ടിയാലും ഈ ഗുണം ലഭിക്കും. പിഗ്മെന്റേഷൻ മുഖത്തെ പിഗ്മെന്റേഷൻ മാറുന്നതിനും ചന്ദനം പാലും കലർന്ന മിശ്രിതം വളരെ അധികം നല്ലതാണ്. ഇത് അടുപ്പിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മുഖത്തെ കുത്തുകൾ മാറാൻ സഹായിക്കുന്നു. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.