തലയിലെ പേൻ ശല്യം എളുപ്പത്തിൽ ഇല്ലാതാക്കാം..

തലയിലെ പേൻ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ചില മാർഗങ്ങളാണ്. പല മരുന്നുകളും മാറിമാറി ഉപയോഗിച്ചിട്ടും പേൻ ശല്യത്തിന് യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള കുറവുമില്ല എങ്കിൽ ഇവിടെ പറയുന്ന ചില മാർഗങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂ.പേൻ ശല്യത്തെ പൂർണ്ണമായും മാറ്റാൻ സാധിക്കും , എന്നതിനപ്പുറം മറ്റ് പാർഫലങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത .പേൻ ശല്യത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒന്നാമതായി ഒലിവ് ഓയിൽ ഒലിവ് ഓയിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ ചൂടാക്കിയതിനുശേഷം തലയിൽ നല്ലപോലെ.

തേച്ചുപിടിപ്പിച്ചാൽ പാനലിൽ കൊള്ളുകയും പിന്നീട് താൻ വരാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. രണ്ടായി ഹെയർ ഡ്രയർ മുടി ഉണക്കാൻ മാത്രമല്ല പേൻ ശല്യം ഇല്ലാതാക്കുവാനും ഇത് ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഹെയർ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ചാൽ 89 ശതമാനം പേനയും ഇല്ലാതാക്കാം എന്നതാണ് സവിശേഷത. അതുപോലെതന്നെ മയോണൈസ് മറ്റൊരു മാർഗം നല്ലതുപോലെ മുടിയിൽ തേച്ചുപിടിപ്പിച്ചാൽ പേനിനെ തുരത്താൻ ഇതിലും നല്ലൊരു മാർഗം.

ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. കാരണം അത്രയേറെ ഫലപ്രദമാണ് മയോണൈസ്.വൈറ്റ് വിനീഗർ പേൻ ശല്യം കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ്. വിനാഗിരി അല്പം വെള്ളത്തിൽ ചാലിച്ച് തലയിൽ തേച്ചു പിടിപ്പിക്കാം ഇത് പാനിനെയും ഈലിനെയും എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കുന്നു.ട്രീ ഓയിൽ മറ്റൊരു പരിഹാരമാർഗമാണ് തലയിൽ തേച്ചുപിടിപ്പിച്ച് നല്ലതുപോലെ മസാജ് ചെയ്യുക.

ഒരു മൂന്നു മണിക്കൂറിനുശേഷം ചീർപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് തലയിൽ നിന്നും ഫാനിന് മുഴുവനായും എടുക്കാൻ സാധിക്കും. കേസ് സംരക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല വെളിച്ചെണ്ണ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് അതുകൊണ്ട് ചൂടാക്കി അതിൽ രണ്ടു മൂന്നു തുള്ളി നാരങ്ങാ മിക്സ് ചെയ്തു തലയിൽ തേച്ചുപിടിപ്പിക്കാം.ഈയൊരു കൂട്ട് പേനിനി ഇല്ലാതാക്കാൻ നല്ലതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.