മരുമകളുടെ പണം ചോദിച്ചതിന് അമ്മയെ ഈ മരുമകൾ ചെയ്തത് കണ്ടോ… 😱

പലപ്പോഴും പ്രായമായി കഴിയുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ എന്ന ബാധ്യതയും മാറുന്ന കാലഘട്ടമാണ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം. പലപ്പോഴും അവരുടെ സ്നേഹത്തിന്റെയും ത്യാഗത്തിന്റെയും വില അറിയാതെ പോവുകയും ജീവിതത്തെ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് മിക്കവാറും എല്ലാവരും. അത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്.അവർ കിടന്ന് കരയുന്നു മോളെ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ.

   

100 രൂപ അമ്മയ്ക്ക് ആടിനെ തീറ്റ വാങ്ങാൻ ആണ് അവർക്കിടന്ന് കരയുന്നു രണ്ടുദിവസമായി അവർക്ക് തീറ്റ കൊടുത്തിട്ട് മിണ്ടാതെ പോകുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പിടിച്ചു പുറത്തിടും പറഞ്ഞില്ല വേണ്ട നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ എവിടുന്ന് തരാനാ കാശ് ഒരുത്തന്റെ മാത്രം വരുമാനം കൊണ്ട് ഈ വീട് രണ്ടറ്റം കൂട്ടിക്കെട്ടാൻ പാടുപെടുവാണ് അപ്പോഴാണ് അവരുടെ ആടും മാടും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന കഞ്ഞി കൂടി ഇല്ലാതാക്കേണ്ട.

കെട്ടുന്നത് മര്യാദക്ക് അവിടെങ്ങാനും പോയി കിടക്കാൻ നോക്ക് വെറുതെ ഒരു ജോലി ഉണ്ടാക്കാതെ അകത്തുനിന്ന് അവരുടെ മകൻ അത് കേട്ട് നിസ്സഹായനായി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി അവർക്കു നിറമിഴികളുടെ മുന്നോട്ട് നടന്നു അയാൾ ഒന്നും നോക്കി നിറഞ്ഞ കണ്ണുകൾ തുടച്ച് പുറത്ത് ആട്ടിൻകുട്ടി നടന്നു. ആടിനെ വളർത്തിയും പശുവിനെ വളർത്തിയും അതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന വരുമാനം കൊണ്ട്.

പുറത്തുപോയി വീടുകളിൽ പണിയെടുത്തും കിട്ടുന്ന കാശുകൊണ്ടും ഒരേ ഒരു മകനായ ഉണ്ണിയെ വളർത്തി വലുതാക്കി അവന്റെ കല്യാണം നടത്തി കൊടുത്തിട്ടും അമ്മയുടെ കഷ്ടപ്പാട് അറിയില്ല അവനെ ഇന്ന് ഭാര്യ പറയുന്നത് മാത്രം കേട്ട് സ്വന്തം അമ്മയെ ഒരു നോക്കു കൊണ്ടു പോലും അടുത്തറിയാതെയായി അയാൾ അവർ ആട്ടിൻകൂട്ടിൽ വിരിച്ച ആട്ടുംകാട്ടങ്ങളുടെ അഴുക്കുപിടിച്ച കഴുങ്ങിന്റെ പൊളികളിൽ ഇരുന്നു.