ഭക്ഷണത്തിലെ ഇവ ഉൾപ്പെടുത്താതിരുന്നാൽ ഫാറ്റി ലിവർ പരിഹരിക്കാം…

പലപ്പോഴും പല ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുടെ കാരണവും മനസ്സിലാക്കാതെ ഡോക്ടർമാരെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ആയിരിക്കും പലതരത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആയിരിക്കും അതിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയായിരിക്കും ഫാറ്റി ലിവർ എന്നത് ഇന്ന് ചെറുപ്രായത്തിലുള്ളവർ ഇല്ലാതായത് ഏകദേശം 12 വയസ്സുമുതലുള്ളവരിൽ പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെയധികം തന്നെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് 10 പേരെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഏകദേശം മൂന്നുപേർക്കെങ്കിലും ഫാറ്റ് ലിവർആരോഗ്യപ്രശ്നം.

   

കണ്ടുവരുന്നു എന്നാണ് പല പഠനങ്ങളും പറയുന്നത്.ഇന്ന് വളരെയധികം കോമൺ ആയി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നുതന്നെയായിരിക്കും സാറ്റിലിവർ എന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തെ വലതുവശത്ത് വയറിനു മുകളിൽ വാരിയലിനോട് ചേർന്ന് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഓർഗനാണ് കരളുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രന്ഥിയാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഭക്ഷണത്തിലെ ദേഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പിത്തരസം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതും അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വൈറ്റമിനുകളെ സ്റ്റോർ.

ചെയ്തു വയ്ക്കുന്നതിനും അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാലിന്യങ്ങളെ പുറന്തള്ളുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നതും ലിവർ ആണ്. നമ്മുടെ ലിവറിന്റെ കോശങ്ങളിൽ കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഫാറ്റിലിവർ എന്നത്. സർവ്വസാധാരണമാണ് എന്നാൽ കരളിന്റെ ഭാരത് ക്കാളും ഏകദേശം അഞ്ചു മുതൽ 10 ശതമാനം വരെ കോഴിക്കോട് പടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് പലപ്പോഴും പലതരത്തിലുള്ള വലിയ രീതിയിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും നമ്മുടെ കരളിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വരെ വളരെയധികം ദോഷം.

ചെയ്യുന്നതിനെ കാരണം ആകുന്നതായിരിക്കും. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഫാറ്റി ലിവർ വേണ്ട രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഇരുന്നാൽ അത് ലിവർ സിറോസിസ് പോകുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഫാറ്റി ലിവർ വളരെയധികം കാര്യമായി തന്നെ എടുത്ത് ചികിത്സ നൽകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *