ഇത്തരം ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ ഫാറ്റി ലിവർ പൂർണമായി തടയാം…

ഇന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യ പ്രശ്നമാണ് ഫാറ്റിലി പറഞ്ഞത് കൊച്ചുകുട്ടികൾ മുതൽ ഫാറ്റി ലിവർ വരുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഇന്നത്തെ പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നതായ 10 പേരെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് മൂന്നുപേർക്കും ഫാറ്റ് ലിവർ പോലെയുള്ള പ്രശ്നം ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വലതുവശത്ത് വയറിനെ മുകളിലെ വാരിയെല്ലിന് താഴെയായി കാണപ്പെടുന്ന ആന്തരിക അവയവമാണ്.

   

ലിവർ.നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രന്ഥിയാണ് കരൾ എന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഭക്ഷണത്തെ ദീപിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പിത്തരസം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കരളിൽ വെച്ചാണ് അതുപോലെ തന്നെ പലവഴിച്ച മിനുകളെ സ്റ്റോർ ചെയ്തു വയ്ക്കുന്നതും നമ്മുടെ കരളാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളെയും മെറ്റബോളിലെ നല്ല രീതിയിൽ നിലനിർത്തുന്ന മാലിന്യങ്ങളെ പുറന്തള്ളുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നതും.

അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കൊളസ്ട്രോൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതും ലിവറിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടിയാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ലിവറിനെ വരികയാണെങ്കിൽ അത് തീർത്തുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയില് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനെ ലിവറിനെ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. ലക്ഷണങ്ങളും കൂടാതെ തന്നെ സ്വന്തമായി ചികിത്സിക്കുന്നതിന് ലിവർ വളരെയധികം സഹായകരമാണ്. നമ്മുടെ ലിവറിന്റെ കോശങ്ങളിൽ കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞു കൂടുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഫാറ്റി ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത്.

ചെറിയ രീതിയിലുള്ള കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞു കൂടുന്നത് സർവ്വസാധാരണമാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ കരളിന്റെ ഭാഗത്തേക്കാൾ കൂടുതലായി കൊഴുപ്പടിഞ്ഞു കൂടുന്നത് പലപ്പോഴും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനേക്കാരണമാകുന്ന ഒന്നുതന്നെയാണ്. കൊഴുപ്പ്
അടിച്ചുകൂടുന്നത് വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഇരുന്നാൽ അത് കമ്പ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ലിവർ ലേക്ക് പോകുന്നതിനെ കാരണം ആകുന്നതായിരിക്കും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *