എത്ര പഴകിയ സന്ധിവേദനയും യൂറിക്കാസിഡ് രോഗം വളരെ വേഗത്തിൽ ഇല്ലാതാക്കാം.

ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒത്തിരി ആളുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടആരോഗ്യപ്രശ്നം ആയിരിക്കും സന്ധിവേദന എന്നത് സന്ധിവേദനകൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനെ പലരും ഇന്ന് പലതരത്തിലുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ സന്ധിവേദന ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണം മനസ്സിലാക്കി ഇപ്പോഴും പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത്. സാധാരണയായി സന്ധിവേദന ഉണ്ടാകുന്നതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ചിലപ്പോൾ യൂറിക്കാസിഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലും ശരീരകോശങ്ങളിലും ഉള്ള പ്രോട്ടീൻ.

വിഘടിച്ചുണ്ടാകുന്ന പ്യൂറിൻ എന്ന ഘടകം ശരീരത്തിൽ രാസപ്രക്രിയയുടെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്നതാണ് യൂറിക്കാസിഡ്. യൂറിക് ആസിഡ് തോന്നുന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ക്രമീകരിക്കുന്നത് കിഡ്നിയാണ് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന യൂറിക്കാസിഡ് മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം മൂത്രത്തിലൂടെയും മൂന്നിൽ ഒരുഭാഗം മലത്തിലൂടെയും പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നു കിഡ്നിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തകരാറുകൾ കൊണ്ടു നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ പ്രോട്ടീന്റെ അളവ് കൂടുകയും ചെയ്യുന്നത് യൂറിക്കാസിഡ് രധിക്കുന്നതിനേ കാരണമായിത്തീരുന്നു.

മാത്രമല്ല ലുക്കീമിയ അർബുദ ചികിത്സയുടെ പ്രതി പ്രവർത്തനം തൈറോയ്ഡിന്റെ പ്രവർത്തനം തൈറോയ്ഡ് അമിതമായി പ്രവർത്തിക്കുക പൊന്നത്തടി ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അമിതമായി ജലം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുക കുഴപ്പി രക്തത്തിൽ അമിതമായി കൂടുക എന്നീ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും യൂറിക്കാസിഡ് വരുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. രക്തത്തിൽ യൂറിക് ആസിഡ് കൂടുന്ന അവസ്ഥയെ ഹൈപ്പർ യൂറിനിയ എന്നാണ് പറയുന്നത്.

യൂറിക് ക്രിസ്റ്റലുകൾ രൂപപ്പെടുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു ഇങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്ന ക്രിസ്റ്റലുകൾ സന്ധികളിലും മറ്റും അടിഞ്ഞുകൂടി ഈ ചില സന്ധികളിൽ ചുവന്ന നിറത്തോടു കൂടിയ തടിപ്പ് സൂചി കുത്തുന്നത് പോലെയുള്ള വേദന ഉണ്ടാകുന്നതിനേ കാരണം ആവുകയും ചെയ്യും. യൂറിക്കാസിഡ് ഇല്ലാതാക്കേണ്ടത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.