ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി കൊതുക് ശല്യം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇല്ലാതാക്കാം.

മഴക്കാലമായാൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് വളരെയധികം കാണപ്പെടുന്ന അപകടകരമായ പ്രാണികൾ ഉണ്ട്.നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണുന്ന ഏറ്റവും അപകടകരമായ പ്രാണികളിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളും ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമുക്കിടയിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. കൊതുകിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുന്നതിന് മിക്കവാറും എല്ലാവരും വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ലിക്വിഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ അല്ലെങ്കിൽ കൊതുകുതിരി ആയിരിക്കും. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക്.

പല തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് ഇപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത്. കൊതുകിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതും നമ്മുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രകൃതി ദത്ത മാർഗം ആർക്കും പെണ്ണ് എന്നത് പൂർണമായും അകറ്റാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. വേപ്പെണ്ണ നേർപ്പിച്ച കൊതുക് ശല്യം ഉള്ളയിടങ്ങളിൽ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കൊതുകുകളുടെ ശല്യം നമുക്ക് പൂർണമായി ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും.

ഇത് മിക്കവാറും എല്ലാ ശുദ്ര ജീവികൾ ക്കെതിരെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് വേപ്പെണ്ണ. ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. അതുപോലെതന്നെ കൊതുകുശല്യം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന മറ്റൊന്നാണ് പപ്പായയില പപ്പായ തണ്ടിൽ മെഴുക് ഉരുക്കിയൊഴിച്ചാൽ തയ്യാറാക്കുന്ന മെഴുകുതിരി അതുപോലെതന്നെ പപ്പായയുടെ ഇല ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കുന്ന സഹായിക്കുന്നതാണ്.

പപ്പായ ഇലയുടെ നീര് കൊതുകുകൾ ഉള്ള വെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ചാൽ അവ നശിക്കുന്നതിനും നല്ലതാണ്. കൊതുക് ശല്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരി അസുഖങ്ങൾ വരുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് മലേറിയ ഡിങ്കി സിഖ് വിലയേറിയ ചിക്കൻഗുനിയ തുടങ്ങി പല മാരക അസുഖം എളുപ്പം കൊതുകുകൾ തന്നെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് കൊതുകു നശീകരണം വളരെയധികം ഉചിതമാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.