നമ്മുടെ അമ്മമാരുടെ ഓരോ പ്രവർത്തിയും വളരെയധികം ഞെട്ടിക്കും…😱

ഭൂമിയിലെ കൺകണ്ട ദൈവമാണ് മാതാപിതാക്കൾ ഇപ്പോൾ ഇതാ സോഷ്യൽ മീഡിയയും വൈറലാകുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഏവരെയും ഒന്ന് ഞെട്ടിക്കുന്നത്. ആരുടെയും ചങ്കുന്ന് കത്തിപ്പോകും ഈ വീഡിയോ കണ്ടാൽ അമ്മയ്ക്ക് തുല്യം അമ്മ മാത്രം. ഏഴാം നിലയിൽ നിന്നും താഴേക്ക്വീഴാൻ തുടങ്ങിയെ കുഞ്ഞിനെ ഒറ്റ സെക്കൻഡ് കൈക്കുള്ളിൽ ആക്കിയ അമ്മയുടെ വീഡിയോ ആണ്.

   

ഇപ്പോൾ വളരെയധികം വൈറലായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു സെക്കന്റ് അങ്ങോട്ടു ഇങ്ങോട്ടു മാറിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല. കുഞ്ഞ് താഴേക്ക് പോകുന്നത് കണ്ട് പെട്ടെന്നുള്ള അമ്മയുടെ പ്രതികരണമാണ് കുഞ്ഞിനെ കൈക്കുള്ളിൽ ആക്കാൻ ആ അമ്മയ്ക്ക് സാധിച്ചത്.ശരിക്കും ദൈവത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ആ അമ്മയുടെ കരങ്ങളെ വിശേഷിപ്പിക്കാം.

കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അമ്മമാർ എത്രത്തോളം അതീവ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം എന്നത് ഈ വീഡിയോ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നിരവധി ആളുകളാണ് അമ്മയുടെ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച രംഗത്തുവരുന്നത്. കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അഞ്ചു വയസ്സിനുള്ളിൽ താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരുടെ വികൃതികൾ വളരെയധികം കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും.

അതുപോലെ എല്ലാത്തിനെയും അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഓരോ പ്രവർത്തിയും നമ്മുടെ നമുക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നുന്നതായിരിക്കും.. അമ്മ എന്നെ നിൽക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ പ്രവർത്തിയെ കണ്ട് അമ്മ ഞെട്ടുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ അമ്മ വളരെ സുഖം വേഗത്തിൽ തുടർ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അമ്മയുടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും. ശ്രീനഗര പകരം