ദിൽഷയുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ പേര് കണ്ടു ഞെട്ടി..

ബിഗ് ബോസ് ചരിത്രത്തിൽ വളരെയധികം നല്ല ഒരു ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാണ് ബിഗ് ബോസ് സീസൺ ഫോർ എന്നത്. ബിഗ് ബോസ് സീസൺ ഫോർ ഓരോ മത്സരാർത്ഥിയും പ്രേക്ഷകരുടെ ഇടയിൽ വളരെയധികം സ്വീകാര്യത നിറഞ്ഞിരുന്നു. ബിഗ് ബോസ് സീസൺ ഫോറിൽ ഇട്ടിരുന്ന പ്രണയം ആയിരുന്നു ഡോക്ടർ റോബിൻ ദിൽഷ എന്നായിരുന്നു പ്രേക്ഷകർ കരുതിയിരുന്നത് എന്നാൽ അതിനു വിപരീതമായാണ് ശ്രമിക്കുശേഷം സംഭവിച്ചകാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും.

ദിൽഷ റോബിൻ വിവാഹം ബിഗ് ബോസ് പ്രേക്ഷകർ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ഒന്നാണ്. ഉറപ്പായും ഇരുവരും തമ്മിൽ വിവാഹം നടക്കുമെന്ന് പലരും കരുതിയെങ്കിലും ഒരുപക്ഷേ ആളുകൾ ദിൽഷ തേപ്പ് കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു അത് ഹേറ്റേഴ്സ് ചുമ്മാ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നതാണെന്ന് കരുതിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം തമ്മിൽ പിരിയുകയാണെന്ന് ദിൽഷ വന്നു പറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ റോബിൻ എവിടെപ്പോയാലും.

ആളുകൾ ദിൽഷയെ കുറിച്ചാണ് ചോദിക്കുന്നത്. എന്നാൽ റോബിൻ എനിക്ക് സമയം കളയാൻ ഇല്ല എന്ന് തരത്തിൽ പരസ്യമായി മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ ശരിക്കും തേച്ചതാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു. ഇപ്പോൾ വളരെ വിഷമത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കളിയാക്കുകയും തേപ്പുകാരി എന്ന ലേബലിൽ ആളുകൾ ആകുന്നു എന്ന തരത്തിലാണ് വാർത്തകൾ വരുന്നത്.

ഡോക്ടർ റോബിനും ബ്ലസിലിയും പബ്ലിക്കായി തന്റെ പേര് വെച്ച് തട്ടി കളിക്കുന്നു എന്ന് കാരണം കൊണ്ടാണ് തരത്തിൽ അനേകം കമന്റുകൾ വരുന്നു. ദിൽഷ എല്ലാം പറഞ്ഞു തീർത്തിട്ടും ഇങ്ങനെ സൈബർ ചെയ്യുന്നത് ശരിയായ രീതിയിൽ അല്ല എന്ന് പറയുന്നു. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.