കൺസഷൻ വിദ്യാർത്ഥികളോട് മോശമായ രീതിയിൽ പെരുമാറിയപ്പോൾ ഈ യുവതി ചെയ്തത് കണ്ടോ..

പലപ്പോഴും ഇന്ന് സ്കൂൾവിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെനിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇപ്പോഴും വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്ന ഒരു ഭാഗം തന്നെയായിരിക്കും യാത്ര ചെയ്യുന്നതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടും പലപ്പോഴും സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ കൺസഷൻ കൊടുത്ത് ബസിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ബസ്സുകാരുടെയും പ്രതികരണം.

   

വളരെയധികം മോശം രീതിയിൽ ആകുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. 50 പൈസയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന നീ സീറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നോടി സ്കൂൾ വിദ്യാർഥിനിയായ പെൺകുട്ടിയോട് കണ്ടക്ടറുടെ മോശം പെരുമാറ്റം കണ്ട് യാത്രക്കാരിയായ ചേച്ചി ചെയ്തത് കണ്ടു കയ്യടിച്ചു സോഷ്യൽ ലോകം. സ്കൂളിലും കോളേജിലും പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ പോകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും.

ബസ് ജീവനക്കാർ വളരെയധികം മോശമായ രീതിയിലാണ് മാറുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ സ്വകാര്യ ബസ് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ദുരിതം അനുഭവിക്കേണ്ടിവന്ന സ്കൂൾ വിദ്യാർഥിനിയെ കണ്ട് യാത്രയായ ഒരു യുവതി പ്രതികരിക്കുന്നതാണ് ഇതിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. കൺസഷൻ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പലപ്പോഴും തൊഴിലാളികൾ വളരെയധികം ശത്രുതയോടെ കൂടിയാണ് പെരുമാറുന്നത് ബസ് യാത്രയ്ക്കായി കയറിയ വിദ്യാർത്ഥിനികളോട് വളരെയധികം പ്രമോഷകരമായ സംസാരിക്കുകയും .

തക്കതായ ശിക്ഷ തന്നെ നൽകേണ്ടതാണ് പലപ്പോഴും പല ആളുകളും ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുകയും അതായത് വിദ്യാർത്ഥികളെ അപമാനിക്കുന്നതും അദ്ദേഹവും ഉപദ്രവം ചെയ്യുന്നതിനും പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് . പലപ്പോഴും പല ആളുകളും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ കണ്ടില്ലെന്നുടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വിദ്യാർഥിനികളുടെ മോശമായി പെരുമാറുന്നത് വളരെയധികം സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെയും വളരെയധികം ദോഷകരമായ ബാധിക്കുന്നതിനെ കാരണമാകും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *