ഗർഭിണിയായി യുവതിയെ കണ്ടപ്പോൾ ഈ പുലി ചെയ്തത് കണ്ടോ..

കാട്ടിലെ വന്യമൃഗങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മെ പേടിയുണ്ടെന്ന് ഒന്നുതന്നെയായിരിക്കും മുന്നിൽ മൃഗങ്ങളുടെ ആക്രമണം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണ് കാണപ്പെടുന്നത് പല മരണങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നതിനായി കാരണമായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.പുലി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം വരുന്ന വികാരം ഭയമായിരിക്കും കണക്കുകൾ പ്രകാരം.

   

ഒരു വർഷം മറ്റു മൃഗങ്ങളെക്കാൾ പുലിയുടെ ആക്രമണത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ മരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പുലികളോട് വളരെ ഇഷ്ടം തോന്നുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ചാർജ് ആകുന്നത്. ബ്രിഡ്നി എന്ന യുവതിയും ഒരു പുലിയും ആയുള്ള വീഡിയോ ആണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വളരെയധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 3എട്ടുമാസം ഗർഭിണിയാണ് പോയത്.

ഇവർ പോയ ആ സൂവിൽ പുലികൾ തന്നെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആകർഷണവും.പുലികളെ മനുഷ്യരെയും ഒരു ഗ്ലാസ് കൊണ്ടാണ് വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നത്.എന്നാൽ പതിവിന് വിപരീതമായ കാര്യങ്ങളാണ് അന്ന് നടന്നത്. ബ്രിട്ടീം ഗ്ലാസിന് അടുത്ത് വന്നതും ഒരു പുലി വേഗം വന്ന് ക്ലാസിൽ ശരീരം അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഉരയ്ക്കുന്നത് പോലെ കാണിക്കുകയും ചെയ്തു.

കണ്ടു നിന്നവരെല്ലാം വളരെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഉടനെ എഴുന്നേറ്റു തന്റെ വയറു കാണിച്ചുകൊടുക്കുകയും പുലി വളരെ കൗതുകത്തോടെ നോക്കുകയും ചെയ്യുന്നതും സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് കാണാം. കുളിയുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളുടെ പറയുന്നത് ഗർഭിണിയാണ് എന്നത് പുലിക്ക് സെൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരിക്കണം എന്നാണ്. ഇത്തരത്തിൽ മാതൃസ്നേഹം മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല മൃഗങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് എന്ന് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.