ചെറുപ്പക്കാരൻ തെരുവിൽ ജോലിചെയ്യുന്ന കുട്ടിയോട് ചെയ്തത് കണ്ടോ..

നമ്മുടെ ലോകത്ത് പലതരത്തിലുള്ള ആളുകളാണ് ഉള്ളത് പണമില്ലാത്തവനും പണമുള്ളവരും അതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളവരും. വളരെ സഹായിക്കാൻ തയ്യാറാകേണ്ടത് വലിയ മനസ്സിന് ഉടമകൾ മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അത്തരത്തിലൊരു സംഭവമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്.

   

അരികിൽ തണൽ മരത്തിന്റെ അടിയിൽ നിർത്തിയിട്ട് കേശവൻ പതുക്കെ ക്ലാസുകൾ താഴ്ത്തി ദൈവമേ എന്തൊരു വെനയിലാണിത് ഇനിയും എത്ര കിലോമീറ്റർ കൂടി പോയാലോ ഇനിയും എത്ര കിലോമീറ്റർ കൂടി പോയാൽ ഈ ദേശമംഗലം എന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തുന്നത് സ്വയം പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ആ വിളിക്കട്ടെ കേശവൻ തിരിച്ചു നോക്കി ഒരു പത്ത് വയസ്സ് പ്രായം തോന്നിക്കുന്ന ഒരു ആൺകുട്ടി കേശവൻ .

സൂര്യ ഭാവത്തിൽ അവനെ നോക്കി ചേട്ടാ ഇത് കുറച്ച് തേനാണ് ഇവിടെ അടുത്തുള്ള കാട്ടിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കുന്നതാണ് ശരിക്കുമുള്ളതാണ് അവൻ പറഞ്ഞു നിർത്തി ശരി കുറച്ചു തരൂ ഞാനൊന്ന് രുചിച്ചു നോക്കട്ടെ അതും പറഞ്ഞു കേശവൻ കൈക്കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ അവൻ പറഞ്ഞത് കള്ളമല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി നിന്റെ പേര് എന്താ കേശവൻ ചോദിച്ചു നാണു എവിടെയാ വീട്.

നീ പഠിക്കുന്നില്ലേ വീണ്ടും ചോദ്യം അവനെ തേടിച്ചെന്നു ഞാൻ പഠിക്കുന്നില്ല ചേട്ടാ പിന്നെ വീട് അങ്ങനൊന്നുമില്ല ആ കാണുന്ന കൂട്ടിൽ ആ കാണുന്ന കുടിലാണ് ഞാൻ കിടക്കുന്നത് ഉണ്ട്. അതും പറഞ്ഞ് അവൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഭാഗത്തേക്ക് കേശവന്റെ കണ്ണുകളും പോയി എന്തോ അവൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കേശവന്റെ ഉള്ളിൽ വല്ലാത്ത വിഷമമുണ്ടാക്കി നിന്റെ ഇന്നത്തെ കച്ചവടം കഴിഞ്ഞോ? ഇല്ല ചേട്ടാ കുറച്ചുകൂടി കുളത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *