14 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ഒടുവിൽ അമ്മയാകുന്നതിനുവേണ്ടി സ്ത്രീ ചെയ്തത് കണ്ടോ..

ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്നു പറയുന്നത് ഒരു അമ്മയാവുക എന്നത് തന്നെയായിരിക്കും എത്ര മഹത്തായ ഒരു കാര്യമാണ് പലപ്പോഴും സ്ത്രീകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഈ വലിയൊരു കാര്യമാണ് എന്നത് ആരും വിസ്മരിക്കരുത് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ വീഡിയോ. അമ്മയാകുന്നതിനു വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്ന നിമിഷം മുതൽ തന്നെ ഓരോ സ്ത്രീയും കൊതിക്കുന്നത് ആയിരിക്കും .

   

അവരുടെ മക്കൾക്ക് ജന്മം നൽകുക എന്നത്. അതിനുവേണ്ടി അവർ അവരുടെ ജീവൻ വരെ എന്നതിനെ തയ്യാറാക്കുന്നതും ആയിരിക്കും. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്.അമ്മ എന്നാൽ ഭൂമിയിൽ ദൈവമാണ് തന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവൻ പോലും തയ്യാറാക്കുന്നവരാണ് അമ്മമാർ. 14 വർഷം കാത്തിരുന്നെത്തിയ കുഞ്ഞ് അതിഥിയെ വരവേൽക്കാൻ വേദന കടിച്ചമർത്തി.

പ്രസവ വേദനയിൽ പുളയുന്ന ആ അമ്മയോട് കണ്ണുനിറഞ്ഞ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചു രണ്ടുപേരിൽ ഒരാളുടെ ജീവനെ ഈ പ്രസവത്തോടെ ഉണ്ടാകും.ഒരു നിമിഷം പോലും ആലോചിക്കാതെ ആ അമ്മ പറഞ്ഞു ഞാൻ മരിച്ചോട്ടെ. പക്ഷേ എന്റെ കുഞ്ഞിന് ഒരു ആപത്തും വരുത്തരുത് ഒരു ഡോക്ടറുടെ ചങ്ക് പൊട്ടുന്ന അനുഭവക്കുറിപ്പാണ്. ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ നിരവധി പ്രസവ കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഡെലിവറി റൂമിൽ എത്തുമ്പോൾ എല്ലാം എന്റെ ആദ്യ പ്രാർത്ഥന എല്ലാ അമ്മമാരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. അമ്മയാകുന്നതിനെ ഒരു സ്ത്രീ നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് വളരെ വലിയ വേദനകൾ ആയിരിക്കും.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *