മക്കൾ വിദേശത്തും മാതാപിതാക്കളെ നോക്കുന്നതിന് ജോലിക്കാരെ നിൽക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ്.. 😱

പലപ്പോഴും ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾ എന്നത് അതായത് വൃദ്ധരായ മാതാപിതാക്കളഞ്ഞത് കുടുംബത്തിലെ അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ ജോലികൾ ചെയ്യുന്നതിന് മാറിയിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. എന്നാണ് ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവരും ഇന്ന് വളരെയധികം ആണ് ചിലപ്പോൾ വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ വൃദ്ധരായി മാതാപിതാക്കൾ എന്നതൊരു ഭാരമായി തോന്നുന്ന ഒത്തിരി ആളുകളെ ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും.

   

അത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാവരും വിദേശത്ത് പോയി പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. വൃദ്ധരായമാതാപിതാക്കളെയും ഉപേക്ഷിച്ച വിദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരും ജോലി ചെയ്യുന്നവരുമാണ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടി വരുന്നത് ഇത്തരം പ്രവണത എന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വളരെയധികം കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ.

വിനോദ് അച്ഛനെയും കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെക്കപ്പിന് വന്നതായിരുന്നു എട്ടുവർഷം മുമ്പ് ഹാർട്ടിന് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് സർജറി കഴിഞ്ഞതായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ആദ്യമൊക്കെ മാസത്തിൽ വരണമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ ആറുമാസം കൂടുമ്പോഴായി സാധാരണ വന്നാൽ ചെക്ക് പൊക്കി കഴിഞ്ഞു വൈകിട്ട് 4 മണിയാകുമ്പോൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് പതിവ്.

ഇന്നു പക്ഷേ ഇസിജി എടുത്തപ്പോൾ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് എക്കോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു അതുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു രണ്ടു ദിവസം ഇവിടെ കിടക്കട്ടെ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്തു നോക്കട്ടെ എന്നിട്ട് പറയാം എന്ന് അച്ഛനെ ഐസിയുവിലാക്കിയ കാര്യം ശ്യാമിയായി വിളിച്ചറിയിച്ചു അത് കേട്ടപാടെ അവൾക്ക് ദേവലാതിയായി.പലപ്പോഴും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെയധികം ആയി തന്നെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ കാണുന്ന തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.