ഫാറ്റി ലിവറിന്റെ കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങളും..

ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെയധികം ആളുകൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യപ്രശ്നം തന്നെ ആയിരിക്കും ചാറ്റ് ലിവർ ഉണ്ടാകുന്നതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ ഫാറ്റി ലിവർ വരുന്നതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം മദ്യപാനമാണ് കണക്കാക്കിയിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് മദ്യപിക്കാത്ത ലിവർ വളരെയധികം തന്നെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. കരളിൽ അതായത് കരൾ കോശങ്ങളിൽ പടിഞ്ഞു കൂടിയുണ്ടാകുന്ന.

   

അവസ്ഥയാണ് ഫാറ്റി ലിവർ രോഗം മദ്യപാനം ചില മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്നിവ ഫാക്ടറി ലിവർ ഉണ്ടാകുന്നതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്നു. ഹാപ്പി പ്രധാനമായും മൂന്ന് തരത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്ന ആൽക്കഹോൾ ലിവർ അതായത് ആൽക്കഹോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഫാറ്റി ലിവർ മദ്യത്തിന്റെ ഉയർന്ന ഉപയോഗം കൊണ്ടാണ് ഈ രോഗാവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത്.

സ്ഥിരമായി കൂടുതൽ അളവിൽ മദ്യം കഴിക്കുന്ന ആളുകളിൽ കരൾ രോഗം ബാധിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ് ഇത്തരം കരൾ രോഗങ്ങൾ നീണ്ടുനിൽക്കുകയും അത് ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കുകയും ചെയ്യും. മദ്യപാനം തുടർന്നാൽ ഇത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റി സീറോസിസ് എന്നിവയിലേക്ക് പുരോഗമിക്കുന്നതിനും കാരണമാകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ തരമാണ്.

നോൺ ആൽക്കഹോളി ലിവർ അതായത് ദീപിക്കാത്തവരിലും ഇന്ന് ഫാറ്റി ലിവർ എന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്നം വളരെയധികം കാണപ്പെടുന്നത്. ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസുലിൻ പ്രതിരോധം മെറ്റബോളിക് സെന്ററും കൂടാതെ ടൈപ്പ് പ്രമേഹം ഉയർന്ന കൊളസ്ട്രോൾ എന്നിവ ഉള്ളവരിലും ഇത്തരം ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ വളരെയധികം തന്നെ കാണപ്പെടുന്നു കൂടുന്നതാണ് പ്രാഥമികമായും ഫ്ലാറ്റ് ലിവർ ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഹോളിക് ലിവർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ കാരണമാകുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *