പൂർണ്ണമായും അരിമ്പാറയും പാലുണ്ണിയും നീക്കം ചെയ്യാം…

ചർമ്മസംരക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പലരുടെയും ചരമ സംരക്ഷണത്തിന് എപ്പോഴും വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയായിരിക്കും പലപ്പോഴും ചർമ്മത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അരിമ്പാറയും പാലുണ്ണിയും.ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ചർമത്തിന്റെ ഭംഗി നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ ചർമ്മത്തിൽ ഒത്തിരി പ്രതിസന്ധികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും കാരണമാകുന്നതാണ്.

   

ഇത് പ്രധാനമായും ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് അരിമ്പാറ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമാകുന്ന വൈറസ് ഹ്യൂമൻ പാപ്പിലോമ എന്നൊരു തരം വൈറസാണ് ഈ ചർമ്മപ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ദോഷവശങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഇത് ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകരുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കുടുംബത്തിലെ ആർക്കെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചരമ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് മറ്റുള്ള അംഗങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നതിനും കാരണമായിത്തീരും. ‘

അതുകൊണ്ട് ഈ ഇത്തരം ചർമ്മ പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കേണ്ടത് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ദ്രാവകം വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും പൊട്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ പകരുന്നതിനെ കാരണമായി നിൽക്കുന്നത്. അതുപോലെതന്നെയാണ് പാലുണ്ണി അഥവ സ്കിൻ ടാഗ് ഇത് ചർമ്മത്തിനു മുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കഴുത്തിലും മറ്റുമായി വളരെയധികം ആയി തന്നെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിന് വളരെയധികം വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്.

ഇതിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് നമുക്ക് പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പലരും ഇത് ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് ബ്യൂട്ടിപാർലറുകളിലും ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ പോയി വളരെയധികം കരിച്ചു കളയുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഇത്തരം മാർഗങ്ങൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പരിഹാരം കാണുന്നതിന് സാധ്യമാകുന്നതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *