ഭിക്ഷ എടുക്കുന്ന അമ്മയുടെ കയ്യിലെ കാശു കണ്ടുകെട്ടി ശുചീകരണ തൊഴിലാളികൾ…

നല്ല പിച്ച് കാശും നൽകി ഭിക്ഷക്കാരെ ഒഴിവാക്കി വിടുന്നവർ ആകും പലരും. കോവിഡ് വന്നതോടെ ഇവർ പലരും അര പട്ടിണിയിലാണ് മുഴു പട്ടിണിയിലാണ് മാറി. ഇത്തരത്തിൽ പെട്ട ഒരു പിച്ചക്കാരെ താമസിച്ച് ഷെഡ്ഡിൽ നിന്ന് മാറ്റിയപ്പോൾ പോലീസുകാർ കണ്ടത് അമ്പരപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചയായിരുന്നു. ജമ്മുകാശ്മീരിലെ ര്ജാതി ജില്ലയിലാണ സംഭവം നടന്നത്.

ഇവിടെ ഭിക്ഷാടനം നടത്തി ജീവിച്ചിരുന്ന യാത്രകൾ സ്ത്രീയെ മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതം നൽകുന്നതിനായി ഷെൽട്ടർ ഹോമിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു. 65 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ഇവർ 30 വർഷമായി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ സമീപത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും ഭിക്ഷ യാചിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്നത്. ഇവർക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ നൽകുന്നതിന്. തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Additional Deputy Commissioner Sukhdev Singh had revealed that they had been shifted to the Centre. The municipal committee workers who later came to clean up the temporary place where they lived were shocked. They saw the beggar wrapped three plastic boxes with bags, with notes and change wrapped securely.

If you like it. Share this video. Like it the same way. Command your precious. Responses are expected. More like this. To get videos. Beauty, Health, Skin, Healthy, Insurance, Home Loan . Thank you very much to all those who have cooperated so far.