ശരീരത്തിലേ കെട്ടി കിടക്കുന്ന മലം എളുപ്പത്തിൽ പുറന്തള്ളാൻ…😱

ആളുകളിൽ മലബന്ധവും മറ്റും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ആരോഗ്യപ്രശ്നം തന്നെ ആയിരിക്കും ഐബിഎസ് അതായത് ഇറിറ്റബിൾ ബബിൾസ് എന്നത് ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഉടനെ വളരെ ബാത്റൂമിൽ പോകണം എന്ന് തോന്നൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുക പോലെ തന്നെ പോയാലും പോയാലും തീരാത്ത അവസ്ഥ എന്ന് തോന്നൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുക കൂടാതെ കടുത്ത മലബന്ധം അനുഭവപ്പെടുക.

   

ഐപിഎസ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണം വായിൽ നിന്നും തുടങ്ങിയവ അവസാനിക്കുന്നത് മലദ്വാരത്തിൽ വച്ചാണ് ഇടയിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിന് നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെരുസ്റ്റാർട്ട് സഞ്ചാരം വഴിയാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ സഹായിക്കുന്നത് ഒരു ഹോർമോൺ ആണ് ഹാപ്പി ഹോർമോൺ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.

ഈ ഹോർമോൽ പാദനം കൂടുന്നതും കുറയുന്നതും എല്ലാം പലതരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനെ കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഉത്പാദനം കൂടുന്നത് പലപ്പോഴുംവയറിളക്കം പോലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ആയിരിക്കും അതുപോലെഈ ഹോർമോൺ ഉൽപാദനം കുറയുന്നത് മലബന്ധം പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതിനും കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും.

ആരോഗ്യത്തിന് നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും എപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ അനുയോജ്യം. ഇത്തരത്തിലുള്ള മലബന്ധവും അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഉടനെ ബാത്റൂമിൽ പോണം എന്ന അവസ്ഥ ഇതെല്ലാം പരിഹരിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ തലച്ചോറാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹാപ്പി ഹോർമോൺ തലച്ചോറിൽ വച്ച് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത്. തലച്ചോറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലവും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതിനേക്കാരണമാകുന്നുണ്ട്. തുടർന്ന് അറിയുന്ന വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.