ഈ കണ്ടത്തലുകൾ ആരെയും ഒന്നും ഞെട്ടിക്കും…👌

പരുന്തിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ചിപ്പ് ഘടിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് പരുന്ത് പറന്നു സ്ഥലങ്ങൾ നോക്കൂ ഞെട്ടും അതിമനോഹരമായ ഒരു പക്ഷിയാണ്. അവരുടെ ആകർഷണീയമായ ഭംഗി കൊണ്ട് മാത്രമല്ല എന്നാൽ അവരുടെ ബുദ്ധിശക്തിയും അവിശ്വസനീയമായ കവർ കഴിവുകളും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മറ്റു ഘടകങ്ങളാണ് ഈ പക്ഷി മുഴുവൻ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെയും രാജ്യങ്ങളുടെയും ചിഹ്നങ്ങൾ.

   

എന്നിവയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ അതിശയപ്പെടാനില്ല കാരണം ഈ പക്ഷിയുടെ യാത്രകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ. മനുഷ്യന്റെ അപ്രതീക്ഷിതമായി കണ്ടെത്താൻ പല ആളുകളുടെയും ജിജ്ഞാസയാണ് ഉണർത്തിയത് എന്ന് പേരുള്ള ഒരു യുവാവ് സൗദി അറേബ്യയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന വഴിയും അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു കാര്യം കണ്ടെത്തി.

ഒരു ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട പരുന്തിന് കഴുത്തിൽ ഒരു ട്രാക്കിംഗ് ഉപകരണം കിട്ടിയ നിലയിൽ ഇയാൾ കണ്ടോ അടുത്തുള്ള പരിശോധനയിൽ ഉപകരണത്തിൽ ഉടമയുടെ ഇമെയിൽ ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി പിന്നീട് ഈ ജിപിഎസ് കസാക്കിസ്ഥാനിൽ നിന്നും ഘടിപ്പിച്ചതാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. പരുന്ത് സഞ്ചരിച്ച എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും റെക്കോർഡ് ചെയ്തു ഗവേഷകർ മുൻപായി ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തിയിരുന്നു 20 പരുന്നുകളിൽ ജിപിഎസ് ബന്ധിപ്പിക്കുകയും.

ഒരു വർഷം അവർ സന്ധിച്ച ഓരോ സ്ഥലങ്ങളും അടയാളപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ഈ പക്ഷികൾ പല രാജ്യങ്ങളുടെയും കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഇത് കടൽപ്പാതകളിൽ നിന്നും തീർത്തും വിട്ടുനിന്നു ഈ പരുന്ത് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ച വഴികളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ കഴുകന്മാർ മധ്യപൂർവ ഭാഗത്തെ പല രാജ്യങ്ങളെയും അതിർത്തി കടന്നു എന്ന കാസ്പിൻ ചെങ്കടൽ എന്നിവ ഒഴിവാക്കിയത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് കാര്യം ഉറപ്പില്ല. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.