അമ്മയുടെ ഫോണിൽ ഈ കുട്ടി ചെയ്ത കാര്യം കണ്ടാൽ ആരും ഞെട്ടും.

കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികളും കഴിവുകളും അതുപോലെതന്നെ അവരുടെ കുസൃതികളും കാണാൻ എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ഇഷ്ടമാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സങ്കടം തന്നെ ഇല്ലാതെ ആകുന്നതിനെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികളിലൂടെ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെതന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയ നല്ല രീതിയിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നത് അവരുടെ കഴിവുകളെ നല്ല രീതിയിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് സാധിക്കുന്നതായിരിക്കുംകൊഞ്ചലും അവരുടെ കൊച്ചു കൊച്ചു തമാശകളും കുടുംബങ്ങളും കാണാൻ .

   

എല്ലാവർക്കും വലിയ ഇഷ്ടമായിരിക്കും ആരുടെ കുട്ടികളാണെങ്കിലും അപരിചിതരാണെങ്കിൽ പോലും കുട്ടികളെ നമുക്ക് വലിയ പ്രിയ തന്നെയാവും. പൂവിനെയും കുട്ടികളെയും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർ കഠിന ഹൃദയരാണെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുമ്പിൽ തോറ്റു തന്നെ ചെയ്യും വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ദമ്പതികളുടെ ആഗ്രഹം ഒരു കുഞ്ഞായിരിക്കും തങ്ങൾക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടി. വളരെയധികം മനോഹരം ആയാണ് ഈ കുഞ്ഞു പാട്ടുപാടുന്നത് ഇത്തരം കഴിവുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവരുടെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ .

 

വളരെ വലിയ നല്ല മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനെ കാരണമാകുന്നതായിരിക്കും . മാതാപിതാക്കൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്നത് വളരെയധികം സന്തോഷവും അനുഭൂതിയും നൽകുന്ന ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ നിഷ്കളങ്കമായ പ്രവർത്തി കാണുന്നതിലൂടെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളും വേദനകളും മറക്കുന്നതായിരിക്കും വളരെയധികം സന്തോഷം പകരുന്നതാണ് അവരുടെ ഓരോ പ്രവർത്തിയും. ഇതുപോലെ വളരെയധികം ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതിനും അവരുടെ പ്രവർത്തികൾ കാരണമാകുന്നത് ആയിരിക്കും.

കുട്ടികളുടെ കഴിവുകൾ നമുക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകുന്നതായിരിക്കും അവരുടെ വർത്തമാനവും കുസൃതികളും പ്രവർത്തികളും എല്ലാം നമുക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകുന്നതിന് കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളും മറക്കുന്നതിന് അവരുടെ പ്രവർത്തികൾ വളരെയധികം സഹായകരമാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *