ഈ മക്കളെ അപ്പച്ചനോടും അമ്മയോട് ചെയ്തത് കണ്ടോ..

ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് നയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് എല്ലാവരും അതിനു വേണ്ടി വളരെയധികം പ്രയത്നങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരും വളരെയധികം ആണ് എല്ലാവരും പണം സമ്പാദിക്കുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ ജീവിതം അടിച്ചുപൊളിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്.വൃദ്ധരായ മാധവിതത്തിലെ പലപ്പോഴും പരിഗണിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും അത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്.

   

എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചത് എന്നറിഞ്ഞതിനായി നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം.അതിരാവിലെ അമ്മയുടെ വിളി കേട്ടാണ് പേരക്കുട്ടികൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നത്.അമ്മ വിളിക്കുകയാണ് മകനെ സേവിച്ച വാതിൽ തുറക്കടാ എന്ന് തുടങ്ങുന്നു. ഇന്നലെ അവരെല്ലാവരും വളരെയധികം ഉറക്കത്തിലാണ് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ഷീണമാണ് എന്ന് അമ്മയുടെ വിളി കാര്യമാക്കാതെ ഇരിക്കുകയാണ് വീണ്ടും വിളിക്കുകയാണ് മകനെ വാതിൽ തുറക്കുക.

വാതിൽ തുറക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പച്ചന്റെ തീരെ നിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് മകനോട് പറയുന്നത് എങ്കിലും മകനത് കാര്യമാക്കുന്നില്ല വളരെ നിസ്സാരമായി തള്ളി വിടുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അവസാനം അപ്പച്ചന്റെ റൂമിലേക്ക് മകൻ ചെല്ലുകയാണ് അപ്പോഴാണ് അത് ആരോടും സംഭവം കണ്ടത് അപ്പച്ചനും മരിച്ചു കിടക്കുകയാണ്. എന്നാൽ മകനും മകന്റെ ഭാര്യയും പേരമകളും അന്നത്തെ ദിവസം എന്തോ ആഘോഷ പരിപാടികൾ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി.

തീരുമാനിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സംഭവം പുറത്തു പറയണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരെയും വിലക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇത് അമ്മച്ചിക്ക് വളരെയധികം വിഷമമാകുകയാണ് മക്കൾ തങ്ങളുടെ പെരുമാറിയത് എന്ത് എന്ന് അമ്മ ആലോചിച്ചു വളരെയധികം വിഷമിക്കുകയാണ് ആ സങ്കടം താങ്ങാൻ കഴിയുന്നതിലും അപ്പുറമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ അപ്പച്ചനോടൊപ്പം അമ്മയും യാത്രയാവുകയാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.