പനിക്കൂർക്കയുടെ ഞെട്ടിക്കും ഔഷധഗുണങ്ങൾ.. 👌

നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിലും കാണപ്പെടുന്ന ഔഷധസസ്യങ്ങളിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ളതും ഇപ്പോഴും ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഔഷധസസ്യമാണ് പനിക്കൂർക്ക എന്നത്. ഇത് നിരവധി പേരുകളിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.നവര കഞ്ഞികൂർക്ക കർപ്പൂരവള്ളി പനിക്കൂർക്ക എന്നിങ്ങനെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായി വിവിധ പ്രാദേശി പേരുകളിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.

   

ഇത് ചെറിയ ശിശുക്കളിലും മുതൽ മുതിർന്നവരിൽ എല്ലാവരിലും വളരെ അധികമായി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഇതൊക്കെ പനി പോലെയുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പരിഹാരം കാണുന്നതിനും വളരെയധികം ഉത്തമമായ ഒരു പ്രകൃതിദത്ത ഔഷധമായി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണിത്. പ്രസംഗം അടക്കം നിരവധി രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു മികച്ച മരുന്നായി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്.

കുട്ടികൾക്ക് ഒരു മൃതസഞ്ജീവനെ പോലെ എല്ലാ രോഗത്തിനുള്ള ഔഷധമൂലയായി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും.ജലദോഷത്തിനും കഫക്കെട്ടിനും ചുമക്കും നീർക്കെട്ട് മാറുന്നതിന് അതുപോലെ തന്നെ വയറുവേദന ഗ്രഹണി രോഗം എന്നിവയ്ക്ക് ഉള്ള പ്രതിവിധിയായി ഇത് കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്ന വളരെയധികം ഉത്തമമായ ഒന്നാണ്.ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അധികം ഉയരത്തിൽ അല്ലാതെ താഴ്ന്ന രൂപത്തിലാണ് ചെടി വളരുന്നത്.

വളരെയധികം ഔഷധഗുണങ്ങളുള്ള ഒന്നാണ് ഇതിന്റെ ഇലകൾക്ക് സുഗന്ധപൂരിതമായ ഒരു ബാഷ്പശിലം ഇതിൽ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പരിധിവരെ ചൂടിനെ അതിജീവിക്കുന്നതിനുള്ള ശേഷിയുള്ള ഈ സസ്യത്തിന്റെ ഇലയും തണ്ടും ആണ് ഔഷധ യോഗ്യമായ ഭാഗങ്ങൾ. പച്ചനിറത്തിലുള്ള ഇളം തണ്ടുകൾക്ക് ഇലകൾക്കും മൂത്തുകഴിഞ്ഞാൽ തവിട്ടു നിറമായിരിക്കും അപ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ഔഷധമായി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്റെ ചുക്കുകാപ്പി ഒരു ജൈവ ഉപയോഗിക്കുന്നതും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ജലദോഷം പനി മോചനം നേടുന്നതിന് സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..