മാനസിക വളർച്ചയില്ലാത്ത പെൺകുട്ടിയെ സ്വത്ത് മോഹിച്ചു വിവാഹം കഴിച്ചു എന്നാൽ പിന്നീട് പെൺകുട്ടിക്ക് സംഭവിച്ചത്… 😱

പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളോട് സ്നേഹം നടികൾ വരുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. ചിലർക്കഥ യഥാർത്ഥ സ്നേഹമാണോ അല്ലയോ എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതിന് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നതായിരിക്കും.ഭാര്യയെ ഒരു പെണ്ണ് കൂടെ ഉണ്ടാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ലറോബിൻ റീനയും മിന്നു കിട്ടിയത് . 20 വയസ്സായിട്ടും കുട്ടികളുടെ ബുദ്ധിയും നിഷ്കളങ്കതയുമായി.

   

ഒരു വാനമ്പാടിയെപ്പോലെ പറന്നു നടന്ന് പുന്നാര കുടുംബമുണ്ടായി കാണാൻ അവൾക്കും ഒരു തുണ ഉണ്ടാവാൻ കണ്ടതിലും ഏറെ സ്വർണവും സ്ത്രീധനമായി കൊടുത്ത് അനിയത്തി അവളെ സുമംഗലിയാക്കി. റീന അവൾക്ക് എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്ക മാത്രമേ അറിയൂ. മനസ്സ് അവളുടെ ചിന്ത 10 വയസ്സിന് അപ്പുറം പോകില്ല വളരാത്ത മനസ്സിന്റെ കുറവിനു പകരം ദൈവം ആരും കൊതിക്കുന്ന സൗന്ദര്യം കൊടുത്തു നല്ല വെളുത്ത ഭംഗിയായിരുന്നു അവൾക്കു.

കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അവൻ അവളെ സ്നേഹിക്കുന്നതുപോലെ അഭിനയിച്ചു മിക്കവാറും അവരുടെ ഒപ്പം കിടക്കാറില്ല വല്ലപ്പോഴും അപൂർവമായി മാത്രം അവരുടെ താൽപര്യമില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള എന്നിട്ടും അവൾക്കൊരു കുട്ടിയുണ്ടായി ജീവിതത്തിൽ ആവേശം തോന്നി കറങ്ങി നടന്ന റോബിൻ അവരുടെ കഴുത്തിലെ ബാക്കി എല്ലാം എടുത്തോളൂ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കണം.ഞാൻ അതുമാത്രമാണ്ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അനിയത്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകുവാൻ.

ഓരോ ആവശ്യം റോബിനും വരുമ്പോൾ ജോർജ് പറയുന്ന വാക്കുകൾ കേട്ടില്ലെന്ന് നടിച്ച് റോബി അവനു വേണ്ടത് പണം മാത്രമാണ്. മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുപോയി റോബിൻ ബാങ്കിൽ ഉള്ളതും കയ്യിലുള്ളതും തീർത്തപ്പോൾ പുതിയ വഴികൾ കുറച്ചു ക്യാഷ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവൻ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ വരും നല്ലൊരു ചുരിദാർ ഇട്ട് ഇന്ന് രാത്രി നീ അവന്റെ കിടന്നുറങ്ങണം. എന്തിനാ അച്ചായാ എനിക്ക് അത് ഇഷ്ടമല്ല. റോബിൻ പറഞ്ഞു നല്ല കുട്ടിയല്ലേ പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കണം എന്ന്.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയും മുഴുവനായി കാണുക.