മകന്റെ വായിൽ ദ്വാരം കണ്ടാ അമ്മ ഞെട്ടി എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചത് ഇങ്ങനെ..😱

എല്ലാ മാതാപിതാക്കളും മക്കൾക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് അതിനുവേണ്ടി തന്നെ വളരെയധികം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ കൂടിയായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ മക്കളുടെ എന്തെങ്കിലും കുറവുകൾ അവർക്ക്സഹിക്കുന്നതിലും അപ്പുറം തന്നെയായിരിക്കും അത്തരത്തിൽ ഒരു അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു ചെറിയ ഒരു അബദ്ധത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.

   

എല്ലാ ഗർഭിണികളും അവരുടെ കുഞ്ഞു ലോകത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ആരോഗ്യത്തോടുകൂടി ആയിരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചതിനു ശേഷവും വളരെ അധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആകസ്മികമായി കുട്ടിയുടെ വായിൽ എന്തെങ്കിലും കണ്ടെത്തിയാൽ അത് വളരെ അപകടകരമാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ കഴിയും അതിനാൽ കുട്ടികളെ 24 മണിക്കൂറും നിരീക്ഷിക്കണം. ഇതുപോലെ അമ്മമാരും വീട്ടുകാരും കുട്ടികളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും നിരീക്ഷിക്കുന്നു.

പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾ മാതാപിതാക്കളെയും ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു സംഭവം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നടന്നു ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ കുട്ടിയുടെ വായിൽ ഒരു ദ്വാരവുമായി ആശുപത്രിയിൽ എത്തി എന്നാൽ ഡോക്ടർമാർ കാണിച്ചതിനുശേഷമാണ് ആ സ്ത്രീയുടെ ശ്വാസം നേരവീണത് യുകെയിലെ എക്സ് നിന്നാണ് 24 കാരനായ ബക്കീസ് സ്റ്റൈൽ തന്റെ പത്തുമാസം പ്രായമുള്ള മകൻ ഹാർവിയുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ മാറ്റുന്നതിനിടെ.

സ്റ്റൈൽസ് അവളുടെ കുട്ടിയുടെ വായകണ്ട് ആദികാഴ്ചയിൽ തന്നെ ഹാർലിയുടെ വായിലുള്ള ദ്വാരം അവൾ മനസ്സിലാക്കി. ശരിയായി പരിശോധിക്കാൻ സ്റ്റൈൽസ് മകന്റെ വായ തുറക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും മകൻ ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചു. ഇത് കണ്ട് വളരെ പരിഭ്രാന്തരായി അവളുടെ കൈകാലുകൾ വിറച്ചു ശേഷം മകനുമായി ആശുപത്രിയിൽ എത്തി ഈ സമയത്ത് അവൾ വളരെയധികം കരയുകയായിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കിയ ഡോക്ടർമാർ ഉടൻതന്നെ കുട്ടിയെ പരിശോധിക്കുവാൻ കൊണ്ടുപോയി. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.