ചെവിവേദന ചെവിക്കായം നീക്കം ചെയ്യാൻ ബഡ്സ് വേണ്ട കിടിലൻ പ്രകൃതിദത്ത മാർഗ്ഗം…

‘ഇന്ന് കുട്ടികളിലും മുതിർന്നവരിലും വളരെയധികമായി തന്നെ കണ്ടുവരുന്നു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം തന്നെയാണ് എന്നത് പലപ്പോഴും ആകുന്നത് നമ്മുടെ അനാരോഗ്യകരമായ ചിക ശീലങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇത്തരം ശീലങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പരിഹാരം കാണുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായകരമായിരിക്കും. ഇത്തിരി ഇന്ന് ഒത്തിരി ആളുകൾ ചെവിയിൽ എന്തെങ്കിലും.

   

തരത്തിലുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചൊറിച്ചിൽ എന്നിവ അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ പലരും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ചെവിയിലെ ബഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നത് എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ ചെവിയിൽ ബഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ചെടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെയധികം ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്ന ഒന്നാണ് .

ചെവിയിൽ ബഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ചെവിയിലെ ചെപ്പിക്കാട്ടും ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ ചെവിയിലെ ആന്തരിക അവയവങ്ങൾക്ക് മുറിവുകൾ സംഭവിക്കുന്നതിനും കാരണമാകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ചെവിയിൽ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ചെവിയുടെ പുറത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള വസ്തു മാത്രമാണ് ബഡ്സ് എന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ബഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ.

ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇതിപ്പോഴും മജ്ജയുടെ പുറമേയുള്ള ഭാഗം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. എങ്ങനെയാണ് ചെവി നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നോക്കാം ചെവിയുടെ പുറമേയുള്ള ഭാഗമാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇയർ ഭാഗം ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതിനെയാണ് ഇയർ കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയും മുഴുവനായി കാണുക.