ആദ്യമായി ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടി നേരിട്ട്..😱

പലപ്പോഴും നമുക്ക് മുഖവും മറ്റും നോക്കി ഒരാളുടെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറയുവാനും സാധിക്കുകയില്ല.അമ്മാവന് വേണ്ടി ഒരു ടൂവീലർ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ ഇന്ന് ഞാൻ ടൗണിലുള്ള ഷോറൂമിൽ പോയിരുന്നു. ബുഷ് നേടിയ ഗ്ലാസ് തള്ളിത്തുടർന്ന് ഞങ്ങൾ അകത്തേക്ക് കയറിയപ്പോൾ സൗന്ദര്യത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടാനായി പരമാവധി മേക്കപ്പ് ചെയ്താൽ യൂണിഫോം ധരിച്ച ഒരുപാട് ഫീമെയിൽ സ്റ്റാഫിനെ കണ്ടെങ്കിലും.

   

അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നും അത്ര ഭംഗിയില്ലാത്ത സാധാരണ ചുരിദാർ ധരിച്ച ഒരു പെൺകുട്ടിമുഖത്ത് ചിരിയുമായി ഞങ്ങളുടെ എന്നിലേക്ക് വന്നു. എന്താണ് സർ ഞാൻ വിനയത്തോടെ അവൾ ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ ഒരു വണ്ടി നോക്കാൻ വന്നതാണ്. അറിയണം മുഖത്ത് പരമാവധി ഗൗരവം വരുത്തി ഞാനാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കേ സർ വരൂ വണ്ടി ഏതാണെന്ന് പറയാമോ.

ഞങ്ങൾ വണ്ടിയുടെ മോഡൽ പറഞ്ഞു അവൾ അതിന്റെ ഏറ്റവും കൂടിയ മോഡലിന്റെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് വാചാലയായി ഞങ്ങൾക്ക് ടോപ് മോഡൽ ഒന്നും വേണ്ട അമ്മാവനെ റഫ് യൂസിന് ഉള്ളതാണ് അതിന് ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് മാത്രംപറഞ്ഞാൽ മതി.ഞാൻ കുറച്ചുകാർ കൃഷി പറഞ്ഞപ്പോൾ അവളുടെ മുഖം മങ്ങിയത് ഞാൻ ശ്രമിച്ചു നേരത്തെ മുതൽ വണ്ടികളുടെ കുറിച്ച് ആളാണ് ഞാൻ.

പലതവണ നിരവധി കമ്പനികളുടെ ഷോറൂമിൽ പോവുകയാണ് വണ്ടികൾ വാങ്ങുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഓരോ ഷോറൂമിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സമീപിക്കും കൂടാതെ അവരുടെ വാക്ക് ചാതുര്യം കൊണ്ട് കമ്പനിക്ക് നല്ല വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ വണ്ടിയെ നമ്മൾ വാങ്ങിപ്പിക്കുകയും അവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇതെല്ലാം മുൻപ് തന്നെ അറിയുന്ന ഞാൻ വളരെയധികം കാർക്കശത്തോടുകൂടിയാണ് സംസാരിച്ചത് .