ഇത്തരം ടിപ്സുകളിലൂടെ നമ്മുടെ ജോലിഭാരവും അധ്വാനവും കുറയ്ക്കാം…👌

ഇന്ന് അമ്മമാർ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അടുക്കളയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു കിടിലൻ എളുപ്പം മാർഗ്ഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വീട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതിന് സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് അടുക്കളയിൽ ഈസിയായി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കുറച്ച് ടിപ്സുകളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ജോലി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുപണി അല്ലെങ്കിൽ വീട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ജോലി.

   

നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആക്കി തീർക്കുന്നതിന് സാധിക്കും. ആദ്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം തന്നെയായിരിക്കും നമ്മളെല്ലാവരും മിക്കവരും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ളിൽ ഈർപ്പം തട്ടിയും ചെറിയൊരു മണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചീത്ത മണം ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള മണം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന്.

വളരെയധികം സഹായകരമായ ഒരു കുഞ്ഞു വഴിയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇതിനായി നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ടിഷ്യു എടുക്കുക അതിലേക്ക് അല്പം ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ടു വെച്ചതിനുശേഷം നല്ലതുപോലെ പുതിയ ഇത് ഷൂട്ടിലൂടെ ചീത്ത മണം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും അതുപോലെ എപ്പോഴും ഫ്രഷ് ആയിരിക്കുന്നതിനും സാധ്യമാകുന്നതാണ്.

ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്ക് ഷൂ നല്ല ക്ലീൻ ആയിരിക്കുന്നതിന് സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെതന്നെ ചിലപ്പോൾ ചെളിയും മറ്റും പിടിക്കുന്നത് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെളിയും അഴുക്കും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനെ നമുക്ക് അല്പം പേസ്റ്റ് ടൂത്ത് ബ്രഷിൽ വെച്ച് ഉരച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും പുത്തൻ പുതിയത് സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് സാധിക്കും തുടർന്ന് അറിയുന്നത് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..