ഈ ആനക്ക് പാപ്പാനോടുള്ള സ്നേഹം കണ്ടാൽ ആരും ഞെട്ടും..

വീട്ടിലെ വളർത്താം മൃഗങ്ങൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് വളരെയധികം സ്നേഹം നന്ദിയും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവർ ആയിരിക്കും . പലപ്പോഴും അവർ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ രംഗത്തെപ്പോലെ ആയിരിക്കും.ആപത്ത് ഘട്ടങ്ങളിലും അവ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നതിന് മുൻട്ടിറങ്ങുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്നേഹബന്ധത്തിന്റെ കഥയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇവിടെ വളർത്തും മൃഗം എന്നത് ആനയാണ്. ഇയാനയുടെയും ആനപ്പാപ്പാന്റെയും സ്നേഹം കണ്ടാൽ ആരും ഒന്നും ഞെട്ടിപ്പോകുന്നതായിരിക്കും.

   

ഇവരുടെ സ്നേഹത്തിന് എപ്പോഴും പത്തരമാറ്റാണെന്നാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും മറ്റും പറയപ്പെടുന്നത്. നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഇരട്ടിയായി തന്നെ നമ്മളോട് മൃഗങ്ങൾക്കും സ്നേഹമുണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ സ്നേഹിക്കുന്നതിലേക്ക് അടുത്തിടെ മൃഗങ്ങളും മുട്ടും പുറകിലെ എല്ലാ അവയെ വേദനപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രമാണ് അവ വേദനപ്പെടുത്തുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ സ്നേഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ.

അത് പ്രതിഫലമായി നല്ല രീതിയിൽ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നതായിരിക്കും ആനകൾ എന്ന് കരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൃഗങ്ങളാണ് അതുപോലെതന്നെ ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒന്നാണ് ആനയ്ക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നത് നമ്മുടെ സ്നേഹവും നന്ദിയും മൃഗങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെയല്ല. മലയാലപ്പുഴ രാജൻ എന്ന ആനയും അവന്റെ പാപ്പാനായ മണികണ്ഠനും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ആണ് വൈറലാകുന്നത്.

ആനയുടെ സമീപം കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവന്റെ ഉറക്കത്തിൽ കുറച്ചുനേരം കഴിഞ്ഞ് അവനും അയാൾക്കൊപ്പം കിടന്നുറങ്ങുന്നതിന്റെ അടുത്ത് അയാളോട് കിടന്നു രണ്ടുപേരും സുഖമായി ഉറങ്ങുന്നതും ചിത്രങ്ങളിൽ കാണാം. മണികണ്ഠനെ ശല്യപ്പെടുത്താതെ ഉറക്കത്തിന് ഒരു കുഴപ്പവും പറ്റാതെയാണ് രാജൻ കിടക്കുന്നത്. അവരുടെ പരസ്പരം ചങ്ങാതിമാരെ പോലെയാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നത് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.