തെറ്റിദ്ധാരണ ഈ കുട്ടിയുടെ ജീവിതം തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചു…

ചിലപ്പോൾ ചില തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പലപ്പോഴും പലരുടെയും ജീവിതം തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുന്നതിനേക്കാരണമായി മാറാറുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്.ഫാത്തിമ ഗോൾഡ് പാലസിൽ നിന്നും നഷ്ടപ്പെട്ട വള കണ്ടെത്താൻ സിസിടിവി യിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോഴാണ് ആ കുടുംബത്തെ അസ്കർ ശ്രദ്ധിച്ചത് മാനേജർ അനസിനോട് ചോദിച്ചു ഇവര് ആഭരണം എടുക്കാൻ.

   

വന്നതാണ് അവർക്ക് 20 പവന്റെ ആഭരണം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അടുത്ത ആ കുട്ടിയുടെ നിക്കാഹണത്രേ. എന്നിട്ട് ആഭരണങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമുണ്ടോ ഇല്ല ആ സ്ത്രീയും പെൺകുട്ടിയും ചില ആഭരണങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ വളകളും നോക്കാൻ എടുത്തിരുന്നു. സംശയിക്കേണ്ട രീതിയിൽ ഒന്നും കാണുന്നില്ല എന്നിട്ടെന്താ ഒരു ആഭരണം എടുക്കാതെ പോയത് അവരുടെ അടുത്ത് ഒരു ലക്ഷം ബാക്കി .

ഒരു ലക്ഷം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് തരാമെന്നും ബാക്കിവരുന്ന സംഗതിക്ക് ആറുമാസം അവധിയും ആണ് ചോദിച്ചത് ആറുമാസം അവധി ശരിയാവില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അയാൾ ഒരു സ്കൂൾ മാഷായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ നഷ്ടപ്പെട്ട വളയെ കുറിച്ച് യാതൊരു സൂചനയും കിട്ടാതെ വന്നപ്പോൾ വീണ്ടും ആ ഫാമിലിയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ റിവൈഡ് ചെയ്തു നോക്കിയ ശേഷം കുറച്ചുനേരം.

ആലോചനയിലിരുന്നു. അവര് എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു വല്ല പുറത്താണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആ സമയത്ത് ഞാൻ സാറിനെ വിളിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് സാറിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് വിളിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്പർ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സാറിന് അവരെ സംശയമുണ്ടോ. നാളെ 10 മണിക്ക് മൂന്നുപേരുടെ വളയുമായി കടയിൽ വരാൻ പറ. അതിന് സാർ അവർ വള എടുക്കുന്നത് ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെങ്ങനെ നീ പറയുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക ..