പെൺകുട്ടിയുടെ പ്രവർത്തി ഒരാളെ ആത്മഹത്യയിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു…😱

നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ ലോകത്ത് എല്ലാവരും എല്ലാവരും തുല്യരെല്ലാം ചിലർ പണക്കാരാണ് ചിലർ പാവപ്പെട്ടവരും. നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ നന്നായി ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അവരുടെ സാഹചര്യം അവരെ അങ്ങനെ ആക്കി എന്നെ ഉള്ളൂ ചിലർ അവരെ കാണുമ്പോൾ അറപ്പോടെ മാറി നടക്കുന്നതിനാൽ ചിലർ അവരെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മുന്നോട്ടുവരുന്നു.

   

നമ്മുടെ ന്യൂജനറേഷൻ പിള്ളേരെ പോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയും അടിച്ചുപൊളി ജീവിതവുമായി ഒക്കെ നടത്തുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ്. അങ്ങനെയിരിക്കെ ആഹാരം കഴിക്കാൻ ഒരു കം ഇരിക്കുമ്പോൾ വഴിയരികിൽ ഒരു വൃദ്ധനായ യാസീൻ വിഷമിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടു. വരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്റെ കൂട്ടുകാരും വന്നില്ല അങ്ങനെ പെൺകുട്ടി ആ വൃദ്ധനായ അയാളെ വിളിച്ച് ഭക്ഷണം നൽകുകയാണ്.

എന്റെ കൂട്ടുകാർ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ചു ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് തങ്ങൾക്ക് എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കാമോ അവിടെ അയാളുടെ ചോദിച്ചു അയാൾ സമ്മതിച്ചു. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനിടയിൽ ക്ലാസ്സ് അയാളെ കുറിച്ച് തിരക്കി അയാൾ തന്റെ കഥ പറഞ്ഞു അച്ഛനും അമ്മയും ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടുപേരും വഴക്കായിരുന്നു. അതിനാൽ എനിക്ക് പഠിക്കാനും സാധിച്ചില്ല. ബന്ധുക്കളോ സുഹൃത്തുക്കളും ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ വീടുവിട്ടിറങ്ങി.

എന്നാൽ ആരും ജോലി തന്നില്ല എന്നാൽ മയക്കുമരുന്നിനും അടിമയായിഇപ്പോൾ ഇതാണ് അവസ്ഥ സഹായിക്കുന്നതിന് ആശ്വസിപ്പിക്കാനോ ആരുമില്ല.അയാൾ കണ്ടുതുടച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ട് കായാളെ സമാധാനിപ്പിച്ചു.ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അയാൾ അവിടെനിന്ന് ഒരു പേപ്പറിൽ എന്തോഎഴുതി പെൺകുട്ടിക്ക് കൊടുത്തു പെൺകുട്ടി വായിച്ചു പോയി ഞാൻ ഇന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചതാണ് എന്നാൽ നിന്നോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ എന്റെ ആ മനോഭാവം മാറിയിരിക്കുന്നു. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.