ഇത്തരത്തിലുള്ള ബാല്യകാല അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ..😱

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ സംഭവങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പല പാഠങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മൾവേണ്ട രീതിയിൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും അത്തരത്തിൽ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവ കഥയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.

   

സ്കൂൾ ജീവിതം ആറാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവ കഥ വീട്ടിൽ മക്കളിൽ ഇളയവനായ എനിക്ക് അന്നൊന്നും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല പഠിക്കാൻ മിടുക്കൻ എന്നപേരും നേടിയെടുത്ത എന്നിൽ അല്പം അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് സത്യമായിരുന്നു. ഉച്ചയ്ക്ക് ബെല്ലടിച്ചാൽ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് ഞാൻ സ്കൂൾ മുറ്റത്തെ പൂമരച്ചോട്ടിൽ പോയാണ് കഴിക്കാൻ ഇരിക്കുക കാരണം മറ്റുള്ള കുട്ടികളുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

ഒരുനാൾ ഞാൻ ബെല്ലടിച്ചപ്പോൾ ഭക്ഷണ പാത്രവും എടുത്ത് പൂമരച്ചവട്ടിൽ പോയിരുന്നു. കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പാത്രം തുറന്നു ഒരു പെൺകുട്ടി മുന്നിൽ വന്ന് എന്നെയും നോക്കിനിൽക്കുന്നു എനിക്കാകെ ദേഷ്യം വന്നു മുഖത്ത് നോക്കി നിൽക്കുന്ന അവളുടെ കണ്ണുകൾ എന്റെ പാത്രത്തിലായിരുന്നു അല്പം ദേഷ്യത്തോടെ ഞാൻ പോ പെണ്ണേ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കേട്ടപ്പോൾ അവളുടെ കണ്ണുകൾ നിറയുന്നതും.

ചുണ്ടുകൾ വിതുമ്പും ഞാൻ കണ്ടു എനിക്ക് അല്പം പേടി തോന്നി. എന്താ എന്തിനാ കരയുന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ചു കീറിയ തട്ടം കീറിയഭാഗം മറച്ചുപിടിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ പറഞ്ഞു ചോറ് തരുമോ കേട്ടപ്പോൾ വല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ എവിടെയോ ഒരു വേദന അനിയത്തിയില്ലാത്ത എനിക്ക് അവളിൽ ഒരു അനിയത്തിയെ കാണാൻ വഴിയൊരുക്കി. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക