സ്ട്രോക്ക് വന്ന ഭർത്താവിനെയും മക്കളെയും ഉപേക്ഷിച്ചു കാമുകന്റെ കൂടെ പോയി എന്നാൽ അച്ഛനും മക്കൾക്കും വന്ന സൗഭാഗ്യം…

നമ്മുടെ ആപത്ത് ഘട്ടങ്ങളിൽ കൂടി നിൽക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്നേഹിതരും അതുപോലെ തന്നെയഥാർത്ഥ ബന്ധുക്കളും എന്നാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അപകടം ഒതുക്കുമോ വരുമ്പോൾ നമ്മെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നവരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മെ കൺസിഡർ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നവരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്നതും .

   

അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മാനസിക ആരോഗ്യത്തിന് വളരെയധികം വിഷമം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനേക്കാരണമാകുന്നതായിരിക്കും അത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നത്. ഭർത്താവിനെ സ്ട്രോക്ക് വന്നപ്പോൾ ഭർത്താവിനെയും കുട്ടികളെ ഉപേക്ഷിച്ചു ഭർത്താവിനെയും കുട്ടികളുടെയും ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ച ഒരു ഫോട്ടോയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്.

എന്നാൽ ഒരു ഫോട്ടോ ജീവിതം തന്നെ മാറ്റിമറിച്ച അച്ഛന്റെയും മക്കളുടെയും കഥയാണ്. ഫിലിപ്പീൻസിനെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആയ ജനാല യുവാവ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായി ഒരു മുന്തിയ ഹോട്ടലിൽ കയറി . ഭക്ഷണം ഓർഡർ ചെയ്ത കാത്തിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അടുത്ത ടേബിളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. മെലിഞ്ഞുണങ്ങിയ പഴയ വസ്ത്രം ധരിച്ച അച്ഛൻമക്കളെയും കണ്ടപ്പോൾ വലിയ സാമ്പത്തികശേഷിയുള്ളവരായി തോന്നിയില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആ യുവാവിനെ അവരുടെ കാര്യത്തിൽ കൗതുകം തോന്നി.

അയാൾ അവരെ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു തന്റെ മക്കൾക്ക് വിളമ്പി കൊടുക്കുന്നതല്ലാതെ ഒരുതരി പോലും അദ്ദേഹം കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല മക്കൾ രണ്ടുപേരും വളരെ സന്തോഷത്തോടെയും അല്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഓർഡർ ചെയ്യണമെന്ന് അയാൾ മക്കളോട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ അയാൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തന്നെ കയ്യിലുള്ള തൊട്ടു നോക്കുന്നുണ്ട്.എല്ലാ മതവിതക്കളുടെയും ആഗ്രഹമായിരിക്കും തങ്ങളുടെ മക്കളെ നല്ല രീതിയിൽ നോക്കുക എന്നത്.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയും മുഴുവനായി കാണുക.