ക്ലാസിൽ ടീച്ചറുടെ പരിഹാസങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി എന്നാൽ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സംഭവിച്ചത്..😱

ജീവിതത്തിൽ ഉയരങ്ങളിൽ എത്തും എന്ന് വിചാരിച്ച് അവർ എപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് താഴ്ത്തപ്പെടുന്നുണ്ടായിരിക്കാം എന്നാൽ എവിടെയും എത്തില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവർ ആയിരിക്കും ജീവിതത്തിൽ ഉന്നതങ്ങളിൽ എത്തുന്നതും വലിയ ആളുകളായി തീരുന്നതും അത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവമാണ്.ടീച്ചറെ ഈ വർഷം ആശ ടീച്ചർ പോവല്ലേ ആനിവേഴ്സറിക്ക്.

   

പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആരെങ്കിലും ടീച്ചർക്ക് നന്ദി പറയണം ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു മാസമേ ഉള്ളൂ. ശരിയാണല്ലോ ഞാൻ അതങ്ങ് മറന്നു പോയി പെട്ടെന്ന് ഹേമ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ടീച്ചറെ ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് മനസ്സിൽ ആശ ടീച്ചറുടെ പൂർവ വിദ്യാർത്ഥി അല്ലേ. പെട്ടെന്ന് മനസ്സ് പറഞ്ഞു അത് വേണ്ട ടീച്ചറെ അത് ചെയ്യേണ്ട ഞാനല്ല, സലിം ആണ് അത് അവൻ പറഞ്ഞാലേ ഈ കഥ പൂർത്തിയാകും.

അതാരാ ടീച്ചറെ ടീച്ചർ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഒന്നുമില്ല ടീച്ചറെ സലീമിന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആണ്. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് ആശ ടീച്ചറുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നിരുന്നത്. ആശ ടീച്ചറുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അത് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിൽ പുച്ഛമായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന ഇഡലി കച്ചവടക്കാരൻ സലീമിനെ ടീച്ചർ അറിയുമോ.

അയാൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ സലീമോ അദ്ദേഹമൊക്കെ നമ്മുടെ ചെറിയ ചടങ്ങിന് വരുമോ. ഹേമ ടീച്ചർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു വരും ആ ചടങ്ങിൽ അവനാണ് പ്രസംഗിക്കേണ്ടത്. അവനെ ഞാൻ വരുത്തും അതിന്റെ വാശി ആയിരുന്നു. മനസ്സ് പതിയെ ഓർമ്മകളിലേക്ക് പറന്നു അവിടെ അവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നും പഠിക്കാത്ത കുട്ടി എന്ന ചെയ്ത പേരുള്ള സലിം മറ്റുള്ളവർക്ക് എല്ലാം അവനോട് പുച്ഛമായിരുന്നു.