വീട്ടിലെ വളർത്തു നായയുടെ മരണശേഷം വീട്ടിൽ നടന്ന വിചിത്രമായ സംഭവം ആരെയും ഞെട്ടിക്കും…😱

പലപ്പോഴും പലരുടെയും സ്നേഹബന്ധം എന്നത് വിവരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിലും അപ്പുറം ആയിരിക്കും ഇതിൽ ഒരാളുടെ വേർപാടിൽ സംഭവിക്കുക എന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മെ വളരെയധികം തളർത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് മനുഷ്യരായാലും മൃഗങ്ങളായാലും വേർപാട് എന്നത് വളരെയധികം വിഷമം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയായിരിക്കും. അത്തരത്തിലൊരു സംഭവമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്.

   

തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക. എല്ലാവരുടെയും കണ്ണ് നനയിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ അതേ ഒരു യുവതി പോസ്റ്റ് ചെയ്തു തന്റെ പൂച്ചയുടെ വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ചയാകുന്നത്. കുഴിച്ചിട്ട ശേഷം വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയ യുവതി കണ്ട ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇവർ ഇപ്പോൾ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത് വീഡിയോയെ കുറിച്ച് അവർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ. എന്റെ പൂച്ചയും നായയും വലിയ കൂട്ടായിരുന്നു ഞാനെന്റെ നായ അടിക്കിയ ശേഷം.

വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ കണ്ടത് ഉമ്മ കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ചെയ്യുന്ന പൂച്ചയെ അവർ ഇത് സ്ഥിരം ചെയ്യാറുള്ളതാണ് അത്രയ്ക്ക് കൂട്ടായിരുന്നു അവർ രണ്ടുപേരും വളരെ വലിയ കൂട്ടായിരുന്നു. ചിലപ്പോൾ എന്റെ പൂച്ചയ്ക്ക് എന്റെ നായയെ കാണാൻ സാധിക്കുമായിരിക്കും അവർ യാത്ര പറയുകയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കൂ ഒരിക്കൽപോലും തന്റെ പൂച്ച ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല.

അതിന്റെ നായയുടെ ആത്മാവിനെ അവൻ ചുംബനങ്ങൾ നൽകി യാത്രയാക്കിയത് തന്നെയാണ് യുവതി കുറിച്ചു വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരുടെയും കണ്ണുകൾ ഒന്ന് നിറയും. എങ്കിലും ഈ വീഡിയോ വലിയ ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ് ആത്മാവെന്നോ ഇല്ല പൂച്ചയ്ക്ക് വട്ടാണ് എന്ന് ചിലർ കമന്റ് ചെയ്തപ്പോൾ മൃഗങ്ങൾക്ക് അത്ഭുത കഴിവുകൾ ഉണ്ടെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതെന്നും ചിലർ പറയുന്നു എന്തായാലും അവൻ എന്റെ നായയുടെ ആത്മാവിനോട് യാത്ര പറഞ്ഞതാണെന്നാണ് നായയുടെ ഉടമസ്ഥനായി യുവതി ഉറപ്പിച്ചു.