ഭർത്താവ് മരിച്ചപ്പോൾ മരുമകളോട് ഈ വർത്തപിതാവ് പറഞ്ഞത്…

എന്റെ മകന്റെ കൂടെ കുറേക്കാലം കിടന്നതല്ലേ കൂലിയായി കണ്ടാൽ മതി, അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മകനെ രണ്ടു മക്കളെ പ്രസവിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ അമ്മയല്ലേ അതിന്റെ കൂടെ അച്ചാച്ച. റോഷ നീ എന്താണ് പറയുന്നത് അമ്മയ്ക്ക് ഭയം ആണെങ്കിൽ അവിടെ മിണ്ടാതിരിക്കുകയും എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെല്ലാം പറയും അതിനുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പേരിൽ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചോളാം. പ്രായപൂർത്തിയായി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിനിയോഗിക്കാം ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിനെല്ലാം ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും.

നിങ്ങളുടെ അച്ഛനല്ലേ പോയിട്ടുള്ളൂ അമ്മ അമ്മയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നിങ്ങളെ വളർത്തുന്നത്. എന്റെ അച്ഛനും കൂടി അർഹതപ്പെട്ടതാണ് ഇപ്പോൾ അച്ഛച്ചൻ അപ്പച്ചിയുടെയും കൊച്ചച്ചന്റെ പേരിൽ എഴുതി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ അമ്മ ഞങ്ങളെങ്ങനെ വളർത്തും ഞങ്ങൾക്ക് കയറി കിടക്കാൻ ഒരു വീടുണ്ടോ. ഞങ്ങളെക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അമ്മ ഇവിടേക്ക് പോകും.

നിന്റെ അമ്മയുടെ പേരിൽ 15 സ്ഥലങ്ങൾ എഴുതിക്കൊടുത്തതോ എന്റെ അച്ഛന്റെ കൂടെ കിടന്നതിന്റെ കൂലിയല്ലേ 15 ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് 15 സെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഇതും കൂടി കൊച്ചച്ചനെ നൽകി നൽകിക്കൊള്ളു. പിന്നൊരു കാര്യം എനിക്ക് അത് കൊച്ചച്ചനോട് പറയാനുള്ളത് റോഷൻ കൊച്ചച്ചന്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞു നിന്നു.

നാളെ എന്റെ അച്ഛന് സംഭവിച്ചത് പോലെ സംഭവിച്ചാൽ കുഞ്ഞമ്മയുടെയും മക്കളെ ഈ വീടിനെ പടിക്ക് പുറത്തായിരിക്കും. അന്ന് കുഞ്ഞമ്മക്കും കൊടുക്കും കൊച്ചച്ചന്റെ കൂടെ കിടന്നതിനെ കൂലി. അന്ന് കൊച്ചിന്റെ മക്കളും ഇതുപോലെ കൈനീട്ടം. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.