എത്ര പഴകിയ ഗ്യാസ് മറ്റു ദഹന സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളും എളുപ്പത്തിൽ പരിഹരിക്കാൻ. 😱

നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ആണെന്ന് നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെയധികം ആയി തന്നെ കാണപ്പെടുന്നത് ഒത്തിരി ആളുകൾക്ക് സംശയമുണ്ടാകും എന്നാൽ പലപ്പോഴും ഇത്തരം ആരോഗ്യലക്ഷണങ്ങളുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മൂല കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ദഹനസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും. സംബന്ധമായ ഉണ്ടാകുന്ന ദീർഘനാളത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ പലപ്പോഴും.

   

നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നതിനായി കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഗ്യാസ് മലബന്ധം വയറു വീർത്തു കെട്ടൽ നെഞ്ചിരിച്ചിൽ ഓർക്കാനും എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും നമ്മുടെ ദഹന വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്നത് ഇവയെല്ലാം പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതുമാണ് ഭക്ഷണത്തിൽ കാര്യമായ ശ്രദ്ധ ചെലുത്താതിരിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ കൃത്യസമയത്തിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നതും.

അതുപോലെ കൃത്യമായ ഉറക്കം ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയും പലതരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ദിവസവും അൽപനേരം വ്യായാമം ചെയ്യുക എന്നത് ആരോഗ്യത്തെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും അസുഖങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ദീർഘ നേരം മുന്നോട്ടു പോകുന്നതിനു നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്നതാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്.

നമ്മുടെ ശരിയായ ഒരു ജീവിത ശൈലി തന്നെയായിരിക്കും ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ജീവിതശൈലി പുലർത്തുന്നത് പലപ്പോഴും പലതരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിറകളും അഭാവങ്ങളും ഇത്തരത്തിൽ വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇന്ന് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് സംസ്കാരത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായി ഇപ്പോഴും അതായത് പല ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുടെയും തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..