കൊളസ്ട്രോൾ നിയന്ത്രിച്ച് ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ …👌

ഇന്ന് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളെയും വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നുംതന്നെ ആയിരിക്കും ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ. ജീവിത ശൈലികളുടെ എണ്ണം ദിനംപ്രതി വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നാം കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ജീവിതശൈലി രോഗ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും കൊളസ്ട്രോൾ എന്നത്. തലകരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ കൊളസ്ട്രോളിന്റെ അളവ് വർധിക്കുന്നതിനായി കാരണമാകുന്നത്.

   

രക്തത്തിൽ കൊളസ്ട്രോൾ അളവ് കൂടുതലാണ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒത്തിരി വളരെയധികം വിഷമം അനുഭവിക്കുന്നവരാണ്. തരത്തിൽ കൊളസ്ട്രോള് അളവ് അഥവാ ഡ്രൈഡ് അളവ് കൂടുതലാണ് എന്ന് കണ്ടാൽ ഒറ്റയടിക്ക് കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വളരെയധികം പ്രശ്ന സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒന്നുതന്നെയിരിക്കുംഇത്തരത്തിലുള്ള രക്തത്തിൽ ഇവയുടെ അളവ് കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ സാവധാനമാണ് ഇവ നോർമൽ ആകാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്.

എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കൊളസ്ട്രോൾ വർദ്ധിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കാം. കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുമ്പോൾ ഒത്തു ആളുകളുടെയും ധാരണ എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണ പലഹാരങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് മൂലം അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെതന്നെ പുറത്തുനിന്ന് ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് കൊളസ്ട്രോൾ വർദ്ധിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് പുറമേയായി.

കൊളച്ചുള്ള ശരീരം തന്നെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കൊളസ്ട്രോളിന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പ്രവർത്തനത്തിന് അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിനും രൂപീകരണത്തിനും കൊളസ്ട്രോൾ അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വൈറ്റമിനുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഹോർമോണുകളുടെമിനറലുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് എല്ലാം കൊളസ്ട്രോൾ വളരെയധികം അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്.നമ്മുടെഭക്ഷണത്തിലൂടെ 20 ശതമാനം കൊഴുപ്പ് ശരീരത്തിന് ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള 50 ശതമാനം നമ്മുടെ ലിവർ തന്നെയാണ് കൊളസ്ട്രോൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..