യാത്രയയപ്പ് ചടങ്ങിന് ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥി വന്നപ്പോൾ അദ്ധ്യാപകന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു.😱

ഓരോ അധ്യാപകനും കുട്ടികൾക്ക് അറിവിന്റെ വാതായനം തുറന്നുകൊടുക്കുന്നത് ആയിരിക്കണം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നേടുന്നതിന് അവരെ സഹായിക്കുകയും വേണം. എപ്പോഴും അധ്യാപകർ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വഴികാട്ടിയും പ്രചോദനവുമായി മാറേണ്ടതാണ് ഒരിക്കലും അവരെ നടത്തുകയും വേദനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യരുത് അവരുടെ കഴിവുകളെയും നല്ല രീതിയിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ മാത്രമാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്.

   

അത്തരത്തിലുള്ള അധ്യാപനം ആയിരിക്കും വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നല്ലൊരു മേഖലയിൽ എത്തിപ്പെടാൻ സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നത് സംഭവം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചുനോക്കൂ.ടീച്ചറെ ഈ വർഷം ആശ ടീച്ചർ പോകല്ലേ ആനിവേഴ്സറിക്ക് പൂർവ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആരെങ്കിലും ടീച്ചർക്ക് നന്ദി പറയണം ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു മാസമേ ഉള്ളൂ ശരിയാണല്ലോ ഞാനത് മറന്നുപോയി പെട്ടെന്ന് ഹേമ പറഞ്ഞു ഞാൻ ടീച്ചറെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് മനസ്സിൽ.

ടീച്ചർ ടീച്ചറുടെ പൂർവവിദ്യാർത്ഥി അല്ലേ പെട്ടെന്ന് മനസ്സു പറഞ്ഞു അത് വേണ്ട ടീച്ചറെ അത് ചെയ്യേണ്ട ആൾ ഞാനല്ല സലിം ആണ് അത് അവൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ കഥ പൂർത്തിയാകൂ. സെലീമോ ടീച്ചർ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒന്നുമില്ലേ ടീച്ചറെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് ക്ലാസിൽ ഇരുന്നിരുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അതു പറയുമ്പോൾ മനസ്സിൽ പുച്ഛമായിരുന്നു ഞാൻ തുടർന്നു ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന.

ഇഡലി കച്ചവടക്കാരൻ സെലിമിനെ ടീച്ചർ അറിയുമോ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മുടെ ചെറിയ ചടങ്ങിന് വരുമോ ടീച്ചർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു വരും പ്രസംഗിക്കേണ്ടത് അവനെ ഞാൻ വരുത്തും. ഇതെന്റെ വാശിയായിരുന്നു മനസ്സ് പതിയെ ഓർമകളിലേക്ക് പറന്നു അവിടെ അവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നും പഠിക്കാത്ത കുട്ടി എന്ന ചീത്ത പേരുള്ള സലിം മറ്റുള്ളവർക്ക് എല്ലാം അവനോട് പുച്ഛമായിരുന്നു എന്നും എനിക്ക് അവനോട് സഹതാപവും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.